وصل کردن یک اسکنر در لینوکس

دستور "scanfind-scanner" مي‌تواند اسکنر USB شما را شناسايي کند، اما ثبت عملکرد با "scanimage -L" به شما جواب نمي‌دهد و در اين هنگام پيغام: "Snapscan] Cannot open firmware file /path/to/your/firmware/file.bin]" براي شما ظاهر مي‌گردد. ما به شما نشان مي‌دهيم چگونه اين مشکل را مي‌توانيد حل کنيد: ميزان موقت مورد نياز براي اين کار براي افرادي که در حد پيشرفته با کامپيوتر کار مي‌کنند، در حد متوسط خواهد بود.آموزش تعمير ماشينهاي اداري

راه حل:

بعضي از اسکنرهاي USB جديد احتياج به Firmware مخصوص به خودشان را دارند که در هنگام کار کردن اسکنر بايد خوانده شوند. در آدرس: http://snapscan.sourceforge.net مي‌توانيد شما ليستي از تمام مدل‌هايي که لينوکس آنها را قبول مي‌کند و اسامي Firmwareهاي مورد قبول اين مدل‌ها را پيدا کنيد.

خود Firmware را مي‌توانيد به صورت يک فايل bin در سي‌دي برنامه‌هاي اجرايي ويندوز که در اسکنر شما وجود دارد پيدا کنيد.

بيشتر اوقات اين پرونده در يک پرونده CAB مخفي مي‌باشد، معمولا در Data?.CAB احيانا اگر شما ويندوز هم در کامپيوتر خود داريد و آنجا از اسکنر استفاده مي‌کنيد دنبال همين پرونده در ويندوز بگرديد.

به طور آلترناتيو مي‌توانيد در لينوکس از خطوط دستوري "cabextract" ااستفاده کنيد: cabextract-file ???;*.bin???; data?.cab سپس آن Firmware را به عنوان استفاده کننده "root" در ليست: "/etc/sane.d" کپي کنيد . آنجا شما همچنين پيدا مي‌کنيد پوشه تنظيمي "snapscan.conf" را که در آن شما دوباره به عنوان "root" در آن خطي که با "Firmware" شروع مي‌شود، آدرس و اسم Firmware خود را وارد کنيد. لطفا به بزرگ و کوچک نويسي حروف توجه داشته باشيد.

حال ديگر نبايد مشکلي در scanimage -L وجود داشته باشد.
منبع: افتابير