اصطلاحات و واژه نامه کامل تـلـفن هـمـراه

آموزش تعميرات موبايل - در ايـن مـقـالـه سعي داريم شـمـا را بـــا اصطلاحات و واژه نامه تـلـفن هـمـراه و لـوازم جانـبــي آن آشنا کنيم تاهـنـگـام خـريـد و استـفـاده از تـلـفن هـــمراه دچارسردرگمي نگرديد.

ابتدا با تکنولوژيهاي شبکه تلفن همراه و همچنين نسلهاي تلفن همراه آشنا شويد:
? FDMA:درايـن تکـنـولوژي براي هر تلفن همراه يک فرکانس مجزا تعلق ميگيرد.
? TDMA : اين تکنولوژي ديجـيـتـالـي تماس هـاي تـلـفـني را در قــالب بـــسته هايي از داده بر طبق زمان تقسيم بندي ميکند.
? CDMA: اين تکنولوژي ما را قادر ميسازد حجم بالايي از داده و صوت را توسط يک فرکانس يکسان همزمان مخابره کنيم.

نسلهاي تلفن همراه
? 1G: نسل اول که تلفنهاي همراه آنالوگ را تشکيل ميدادند.
? 2G: نسل دوم تلفنهاي همراهي که از سيستم ديجيتالي بهره ميگيرند.
? 3G: نسل سوم تلفنهاي همراه که انتقال داده ها در آن باسرعت بالا (تا 2 مگابايت در ثانيه) صورت ميگيرد.

? 4G:نسل چهارم تلفنهاي همراه که در آن انتقال داده ها با سرعت 20 مگابايت در ثانيه امکان پذير بوده و براي مشاهده برنامه هاي تلويزيوني مناسب ميباشد. پيش بيني ميگردد که اين نسل از تلفن همراه از سال آينده و يا حداکثر تا سال 2010 ميلادي به بازار عرضه گردد.


اصطلاحات تلفن همراه

? DUAL BAND (باند دوگانه) چيست؟ به قابليت تلفن همراه در تغيير فرکانسهاي ارتباطي اطلاق ميگردد. به اين معني که قادر است از فرکانسهاي ديجيتالي 800MHZ و هم 1900MHZ براي ارسال و دريافت تماس استفاده کند.
? TRI BAND (باند سه گانه) چيست؟ تلفن همراهي که قادر است هر فرکانس ديجيتالي را پشتيباني کند.
? DUAL MODE (حالت دوگانه) چيست؟ به تلفنهاي همراهي که قادر ميباشند هم از سيستم ديجيتال و هم سيستم آنالوگ استفاده کنند اطلاق ميگردد.
? CARRIER: به کمپاني تامين کننده سرويسهاي ارتباطات راه دور بي سيم کرير ميگويند. يا همان اپراتورتلفن همراه.
? NETWORK: شبکه فرستنده امواج مخابراتي تلفن همراه.
? SERVICE PLAN (نوع خدمات): نوع سرويسي که مخابرات به کاربران تلفن همراه ارائه ميدهد مانند: عدم نمايش شماره تلفن، ارسال پيام کوتاه، ويدئو کنفرانس و غيره.
?SERVICE AREA=COVERAGE: محدوده هاي جغرافيايي تحت پوشش اپراتور تلفن همراه.

? GSM (سيستم جهاني ارتباطات تلفن همراه): استاندارد جهاني ارتباطات ديجيتالي تلفن همراه که در 60 کشور جهان مورد استفاده قرار ميگيرد.

? UMTS: سر نام کلمات"سيستم جهاني ارتباطات راه دور تلفن همراه" ميباشد. اين اصطلاح مترادف نسل سوم تلفنهاي همراه ميباشد.

? GPRS (سرويس بسته هاي امواج راديويي): اين تکنولوژي امکان انتقال حجم و سرعت بالاي داده را فراهم ميآورد.

? SIM (ماژول شناسايي مشترک): (سيم کارت) کارت پلاستيکي کوچک و قابل حمل که اطلاعات مربوط به شماره تلفن مشترک،اطلاعات کاربر،دفترچه تلفن کاربر و.. را در خود ذخيره ميکند.

کدهاي تلفن همراه

? SECURITY CODE (کد ايمني): يک کد 5 رقمي که از استفاده غير مجاز تلفن جوگيري به عمل مي آورد.
? PIN (کد شناسايي شخصي): يک کد چند رقمي ميباشد که از سيم کارت شما در مقابل استفاده غير مجاز محافظت ميکند.
? PUK (کد سد شکن شخصي): يک کد معمولا 8 رقمي ميباشد که براي تغيير کد سد کننده PIN مورد نياز ميباشد.
? GLOBAL ROAMING (رومينگ): قابليت برقراري و دريافت تماس تلفني و يا ارسال و دريافت SMS با همان سيم کارت عادي خودتان در خارج از کشور.
? ERI: آيکوني است روي صفحه نمايش تلفن همراه که فعال و يا غير فعال بودن حالت رومينگ را نشان ميدهد.
? SATELITE PHONE (تلفن ماهواره اي): سيم کارتي است که تلفنهاي همراه را توسط شبکه هاي ماهواره اي به يکديگر مرتبط ميسازد.
? PRE PAID CARD (سيم کارت اعتباري): سيم کارتي است که از آن به ميزان زمان (دقيقه) از پيش تعيين شده اي ميتوانيد بهره برداري کنيد.
منبع: سرزمين دانلود