آشنایی با فیوز ها

فيوز چيست؟
فيوز معمولا از يک تيوب سراميکي تشکيل شده که آلياژي از جنس نقره يا مس از وسط آن عبور مي کند و اطراف آن با کوارتز يا سيليس پر مي شود ، المان مرکزي فيوز به گونه اي طراحي شده است که اجازه عبور جريانهاي مجاز را مي دهد و به اين ترتيب فيوز از عبور جريانهاي اضافي و خطا جلوگيري مي کند. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

اتصال کوتاه چيست؟
اتصال کوتاه خطايي است در يک وسيله الکتريکي که در آن بار الکتريکي اجازه مي يابد تا بين يک فاز و زمين الکتريکي يا بين دو فاز جريان يابد. به عبارت غير فني تر، يک اتصال کوتاه هنگامي رخ ميدهد که جريان الکتريسيته از يک مدار در جهتي ناخواسته، عموما به دليل يک اتصالي در جايي که کسي انتظار ندارد، عبور کند.
ساده ترين راه براي ايجاد يک اتصال کوتاه متصل کردن سرهاي مثبت و منفي يک باتري توسط يک هادي کم مقاومت، مانند سيم، است. مقاومت کم موجب جريان زياد مي شود که منجر به خروج انرژي زيادي از باتري در مدت کوتاه ميشود.

مفهوم بار اضافي به چه معنا مي باشد؟
مقدار جريان عبوري از مدار را اصطلاحا بار مي نامند،گاهي به هنگام استفاده بيش از حد مصرف کننده ها ،راه اندازي الکترو موتورها تحت فشار و يا عدم تعادل در شبکه در مدار الکتريکي بار اضافي بيش از حد مجاز به وجود مي آيد که بايد از عبور آن جلوگيري شود چرا که باعث صدمه به تجهيزات مي گردد.
فيوزها از نقطه نظر کاربرد و تکتولوژي ساخت به گونه هاي متعددي تقسيم مي شوند

تقسيم بندي فيوزها از نقطه نظر کاربرد:

فيوزهاي ساختماني و سيستم هاي روشنايي
فيوزهاي ساختماني معمولا از نظر ولتاژ با ولتاژ برق شهري يکسان بوده و از آنها براي محافظت از تجهيزات ساختماني و روشنايي استفاده مي شود نمونه ساده اين فيوزها موسوم به فيوز فشنگي در پايين کنتور برق نصب مي شود.

فيوزهاي صنعتي و نيروگاهي
با توجه به تنوع فعاليتهاي صنعتي اين فيوزها داراي تنوع بسياري هستند يک نمونه از اين فيوز که معمولا به شکل مکعب مستطيل با دو قسمت فلزي کارد مانند که از دو سار آن خارج شده ،مي باشد که به آن فيوز کاردي مي گويند ولتاژ اين فيوزها بسته به تجهيزاتي که از آنها حفظت مي کنند بين ??? تا ???? ولت و با شدت جريانهاي مختلف مي باشد.
البته نوعي خاص از فيوز وجود دارد که مخصوص حفاظت از تجهيزات ÷ستهاي برق و نيروگاهي مي باشد،که به انها فيوزهاي HV يا هاي ولتاژ مي گويند اين فيوزها قابليت کار با ولتاژهاي بسيار بالا گاها تا ????? ولت را نيز دارا مي باشند.

فيوزهاي الکترونيک صنعتي
درواقع اين فيوزها محافظت از وسايلي نظير کنترل درايوهاي برق مستقيم ،يو پي اس ها و اينورتر ها و ساير تجهيزاتي که به نوعي با عناصر نيمه رساناي الکتريکي semiconductors سرو کار دارند ،را به عهده دارند و از آنجا که اين عناصر ظرفيت حرارتي پايين داشته و فوق العاده نسبت به افزايش جريان حساس هستند بنابراين بايد با فيوزهاي خاصي موسوم به فيوزهاي تند سوز حفاظت شوند.

منبع: www.profuse.ir