کدهای Checkpoint مربوط به برنامه POST

کدهاي فوق ، اعداد مبناي شانزدهي مي باشند که توسط روتين هاي برنامه POST بر روي يک پورت I/O با يک آدرس خاص ( مثلا" آدرس 80h ) نوشته مي گردند . به کدهاي فوق ، کدهاي POST نيز گفته شده و امکان مشاهده و خواندن آنان صرفا" با نصب آدپتورهاي خاصي در يکي از اسلات هاي سيستم ، فراهم مي گردد . آداپتورهاي فوق در ابتدا توسط توليد کنندگان مادر برد و به منظور تست سخت افزارهاي توليدي استفاده مي گرديد . در ادامه شرکت هاي متعددي ( نظير ميکرو 200 و 2000 ، JDR Microdevice ) با توليد اينگونه کارت ها امکان استفاده از آنان را براي ساير تکنسين ها فراهم نمودند . آموزش تعميرات کامپيوتر
از کدهاي POST Checkpoint مي توان به منظور رديابي وضعيت سيستم در زمان فرآيند بوتينگ از زماني که سيستم روشن مي گردد تا زماني که برنامه bootstrap loader اجراء مي گردد ( آغاز استقرار سيستم عامل در حافظه )، استفاده نمود .
پس از نصب يک POST code reade درون يکي از اسلات هاي مادربرد و همزمان با اجراي برنامه POST ، يک عدد مبناي شانزده بر روي نمايشگر کارت نمايش داده خواهد شد . در صورت توقف غيرمنتظره سيستم ، با استفاده از کد نمايش داده شده مي توان خطاء موجود را تشخيص داد . در شکل زير يک POST card reader نشان داده شده است .

کدهاي صوتي برنامه POST
از کدهاي فوق صرفا" براي اعلام خطاهاي بحراني استفاده مي گردد . خطاهاي فوق در ابتداي فرآيند راه اندازي کامپيوتر و زماني که هنوز کارت ويدئو و ساير سخت افزارها وارد مدار عملياتي نشده اند ، محقق مي گردند . با توجه به اين که در اين مقطع نمايشگر در دسترس نمي باشد ، کد مربوط به هر يک از خطاهاي موجود به صورت مجموعه اي beep مشخص مي گردد . در صورتي که ماحصل اجراي برنامه POST موفقيت آميز بوده و مشکل خاصي وجود نداشته باشد ، پس از اتمام برنامه POST ، صرفا" يک صداي beep قابل شنيدن خواهد بود . در برخي سيستم ها ( نظير کامپيوترهاي کامپک ) پس از اتمام موفقيت آميز برنامه POST دو مرتبه beep نواخته مي شود . در صورتي که تست صحت عملکرد برخي عناصر با موفقيت توام نباشد ، براي اعلام نوع خطاء تعداد مشخصي beep که ممکن است کوتاه و يا بلند و يا ترکيبي از هر دو باشد ، نواخته مي گردد . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

لوازم جانبی خودرو