نگهداری و تعمیرات چیست

نگهداری و تعمیرات به موقع و با کیفیت ، سطح آمادگی و پایایی یک نیروگاه را به میزان قابل توجهی افزایش می­ دهد. باید بدانیم نگهداری و تعمیرات یک روغن­کاری ساده نیست ، اگر چه روغن­کاری یکی از فعالیت‌ها و اقدامات اولیه در حوزه نگهداری و تعمیرات است. هم­ چنین بدانیم که نگهداری و تعمیرات یک اقدام بحرانی و سریع برای تعمیر دستگاه‌ها نیست ، هرچند سرعت بالا در اجرای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه‌ است. بهتر است آگاهی داشته باشیم که نگهداری و تعمیرات یک اقدام پیشگیرانه است ، زیرا پیش از وقوع یک مشکل و درهنگام وقوع آن ، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف را دارد. لذا مدیران ، مهندسان و نکنسین­ های بخش نگهداری و تعمیرات از نقش پر رنگ­‌تری نسبت به سایر عوامل ، حتی ماهیت مشکل ایجاد شده ، برخوردار خواهند بود. گفتنی است به­ کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات نقش زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا می­ کند. البته این تأثیر تنها محدود به هزینه نمی ­شود و در سرعت ارایه محصول ، کیفیت محصول ، قابلیت اطمینان ، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز موثر خواهد بود. در نیروگاه­ ها ، وجود سیستم نگهداری و تعمیرات بخش جدایی ناپذیر از تولید برق پایدار است.