درباره واحد پردازش ECU

در واحد پرداش ECU يا مغز اصلي واحد کنترل الکترونيکي تصميم گيري مي شود اين تصميم گيري بر اساس اطلاعات ورودي توسط سنسور ها در RAM همچنين اطلاعات پايه ROM صورت مي گيرد. مثلا يک فرمول کلي براي بهترين حالت احتراق وجود دارد که ميزان مخلوط سوخت و بنزين را تايين ميکند، اين فرمول بصورت ??درصد هوا و ?? درصد سوخت است که درون ROM به عنوان اطلاعت پايه اي وجود دارد همچنين اطلاعاتي که توسط سنسور اکسيژن دراختيار ECU قرار مي گيرد که در RAM ذخيره مي شود و عمل پردازش در اينجا انجام مي شود بدين صورت ECU دستور مي دهد که با اين ميزان اکسيژن دريافتي و بر اساس فرمول پايه انژکتور ها چه مقدار سوخت را براي بهينه ترين حالت ممکن احتراق به درون سيلندرها تزريق کنند.آموزش تعميرات ECU