نرم افزار طراحی نقشه و مدار الکترونیکی

با نرم افزار RFF Electronics RFFlow v5 مي توانيد چارت ها و نقشه هاي مختلف مدارهاي الکترونيکي را ترسيم کنيد. البته اين نرم افزار از قابليت طراحي نمودار سازماني و بسيار نمودارهاي ديگر نيز برخوردار است. با اين برنامه مي توانيد نمودار ها و مدارهاي طراحي شده را به راحتي در برنامه هاي مايکروسافت ورد و پاورپوينت و يا ديگر نرم افزار ها وارد نماييد . اين نرم افزار قابليت اجرا برروي ويندوز 7 را نيز دارد. طراحي توسط اين نرم افزار به سرعت و به سادگي امکان پذير مي باشد، چراکه ابزار هاي مختلفي براي اين کار تعبيه شده است.
اين نرم افزار به غير از طراحي مدار، براي ايجاد گراف، فلوچارت، زير مجموعه هاي سازماني و ... نيز کاربرد دارد.آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي