مزیت تلویزیون LCD در مقایسه با پلاسما

این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد. دستگاههای LCD قیمت پائین تری نسبت به تلویزیون پلاسما دارند و علاوه بر این به مواردی دیگر نیز اشاره خواهیم داشت.
در مقایسه تلویزیون پلاسما و LCD در سایزهای مشابه می توان به این نتیجه رسید که وضوح به صورت منطقه ای در یک تلویزیون LCD بیش از یک تلویزیون پلاسما است و این مورد به دلیل تعداد بیشتر Pixel یک صفحه در تلویزیون LCD است.
تصویر در یک تلویزیون LCD بوسیله تمامی pixel ها و resolution به مقدار 1080 میباشد اما در نسلهای جدید از تلویزیون پلاسما نیز resolution به مقدار 1080 است که مقایسه را کمی مشکل می سازد.
در مقایسه مصرف انرژی می توان گفت که تلویزیونLCD کمتر از پلاسما انرژی مصرف می کند که این میزان تا 30% تخمین زده شده است.
در سایزهای مشابه تلویزیون پلاسما و LCD ، تلویزیون LCD سبک وزن تر است بنابراین حمل و نقل و نصب بر دیوار راحتتر صورت می گیرد.
در تلویزیون پلاسما و LCD ، با گذشت زمان از کیفیت تصویر کاسته می شود. تلویزیون LCD مدت زمان بیشتری کیفیت اولیه خودر را حفظ می کند ( در حدود 60000 ساعت ) اما در نسلهای اولیه تلویزیون پلاسما این میزان در حدود 20000 ساعت بود و در حال حاضر نیز بین 30000 تا 60000 ساعت است.
از موارد ضعف تلویزیون پلاسما پدیده ای است بنام " سوختگی تصویر ". این مسئله زمانی رخ می دهد که یک تصویر به مدت طولانی بر صفحه باقی بماند و به اصطلاح سوخته شود و از آن زمان به بعد این تصویر به صورت هاله ای کم رنگ دائما بر صفحه وجود دارد . در نسلهای جدید تلویزیون پلاسما سعی شده با استفاده از پبشرفت تکنولوژی و استفاده از screen saver این عیب تا حدودی رفع شود اما تصاویر همچنان سوخته می شوند ولی دیگر به صورت دائم ظاهر نمی شوند بلکه پس از مدتی از بین می روند اما سوختگی تصاویر همچنان به عنوان نقطه ضعفی در تلویزیون های پلاسما وجود دارد.