مزایای آموزش الکترونیکی

امروزه با پیدایش آموزش الکترونیکی دیگر تصورات قبلی نسبت به تهیه جا ومکان برای تحصیل وآموزش مجازی از بین رفته است اکنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراکز آموزش مجازی دیگر نیازی به ترک منزل و صرف هزینه گزاف برای مسافرت و اسکان نیست و هر فردی در هر زمان و مکانی میتواند از این امکانات استفاده نماید افزون بر آن، ساعات شروع وخاتمه کلـاسها ثابت نیست و دانشجویان در هر زمان میتوانند در سر کلـاس حضور پیدا کنند یکی از نکات مهمی که در این نوع آموزش مطرح است آزادی عمل در انتخاب موضوع وسر فصلهای مورد علـافه افراد است. بنابراین باید به آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی اهمیت داد.
به طور کلی میتوان این مزایا را به صورت زیر بر شمرد:
1- مزایا ی آموزش الکترونیکی : عدمـ نیاز به حضور فیزیکی استاد در کلـاس درس:
از آنجا که در این نوع آموزش کلیه ارتباطات از طریق اینترنت انجامـ میشود لزومی به حضور فیزیکی مدرس و فراگیر در کلـاس نیست. تنها کافی است مدرس یا فراگیر از طریق یک دستگاه کامپیوتر ا زمنزل یا نزدیک ترین مرکز متصل به اینترنت به دانشگاه مجازی متصل شوند این امر خود سر منشأ مزایا دیگری است چرا که با این اوصاف دیگر نیازی به صرف هزینه برای ساختمان سازی آموزشی نخواهد بود. از سوی دیگر در شهرهای بزذگ منجر به کاهش رفت و آمد درشهر وکمتر شدن ترافیک شهری وآلودگی هوا میشود.
2- عدمـ کلـاس درس به زمان خاص:
هر چند که این سیستمـ آموزشی از تکنولوژی‌های کنفرانس از راه دور و مانند آن که نیاز به حضور در پشت کامپیوتر در زمان خاص دارد پشتیبانی میکند ولی قسمت اعظمـ این سیستمـ مبتنی بر دروسی است که هر زمان فراگیر اراده کند میتواند به سایت آموزش متصل شود و دروس را در یافت کند این سیستمـ برای افراد شاغل که وقت آزاد محدودی برای تحصیل دارند کاملـا مناسب است.
3- مزایا ی آموزش الکترونیکی : کیفیت بالـای ارائه دروس:
در آموزش واقعی درس توسط یک مدرس ارائه میشود که این امر مطلوب نیست، چرا که کیفیت مطالب ارائه شده در کلـاس به پارامترهای زیادی مانند وضعیت روحی مدرس، گرما و سرمای محیط کلـاس و… که میتواند تاثیر منفی داشته باشند بستگی دارد ولی در آموزش مجازی این مشکلـات وجود ندارد. در این نوع آموزش دروس توسط تیمـ‌های مجرب آمده میشوند وبا استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و متنوع چند رسانه‌ای به نحو مطلوبی ارائه میشوند در ضمن فراگیر میتواند به کرات مطالب ارائه شده در جلسه خاصی را مشاهده کند و این لحاظ کیفیت آموزش بهبود مییابد.
4- مزایا ی آموزش الکترونیکی : پشتیبانی از تعداد زیادی فراگیر در یک درس:
در آموزش واقعی معمولـا به خاطر محدویت‌های کلـاسها و همچنین به خاطر بازدهی این مشکل وجود دارد که فراگیران ممکن است به خاطر تکمیل ظرفیت نتوانند در دروس ثبت نامـ کنند این مشکل طبعا در آموزش مجازی وجود ندارد و فراگیران ثبت نامـ شده در یک کلـاس یا در یک درس میتوانند هزاران نفر باشند.
5- بالـا بردن سطح علمی جامعه
د رآموزش‌های واقعی معمولـا به خاطر محدودیت امکانات از لحاظ مکان، اساتید وغیره هر ساله تعداد محدودی دانشجو از طریق آزمون هایی که برگزار میشود موفق به ورود به دانشگاه میشوند در صورتی که در دانشگاه مجازی این محدودیت‌ها وجود ندارد بنابر این تمامی افراد علـاقه مند به تحصیل شانس ادامه تحصیل در دانشگاه را پیدا میکنند که این امر مطمئنا در بالـا بردن سطح علمی وفرهنگی جامعه موثر است.
6- مزایا ی آموزش الکترونیکی : دسترسی به کتابخانه‌های دیجیتالی
در این نوع کتابخانه‌ها دیگر نیازی به برگرداندن کتاب نمیباشد زیرا ما مطالب مورد نظری را که میخواهیمـ جستجو میکنیمـ و با سریع ترین سرعت ممکن به آن‌هـا دست مییابیمـ. در کتابخانه‌های معمولی امکان فرسوده شدن کتاب میباشد.