فاکتورهای اختصاصی در مورد انواع LCD

NATIVE RESOLUTION:با توجه به اینکه LCD ها از یک ماتریس مشتمل بر سلول به منظور نمایش تصاویر استفاده میکنند دارای یک RESOLUSTIONثابت بوده که در آن کیفیت تصویر در بهترین وضعیت خود میباشد.

در صورتیکه تنضیم رزولوشن تصویر پایین تر از مقدار NATIVE RESOLUTION(رزولوشن ذاتی) باشدتصاویر به نمایش در آمده حالت طبیعی خود را از دست میدهند(مات وکدر) زیرا نمایشگر تعدادی از پیکسل های خود را استفاده نمیکند.

VIEWING ANGLE: با توجه به اینکه در LCD ها نور از طریق کریستال مایع عبور داده میشوند زمانی که مستقیما در مقابل آن ایستاده با شیم بهترین وضعیت تصویر را مشاهده خواهیم کرد ودر صورتی که زاویه دید خود را تغییر دهیم میزان تابش نور تغییر خواهد کرد.
زاویه دید یک LCD(بر حسب درجه) نشان دهنده درجه انعطاف در مقابل حرکت وجابجا شدن گوشه ها پایین ویا با لای مرکز تصویر بدون از دست دادن کیفیت تصویر میبا شد بهترین روش مقایسه در LCDهای مختلف آزمایش عملی است زیرا شرکت های گوناگون در این مورد استاندارد خاص خود را دارند یکی از پارامتر های مهم در انتخاب نمایشگرهای بزرگ محدوده VIEWING ANGLES میباشد.
COTRAST: پارامتر فوق تفاوت دانسیته نور بین روشن ترین رنگ سفید وتیره ترین رنگ مشکی که یک LCDقادر به تولید آن میباشد را نشان میدهد که برای LCD های نسل 6 به پایین بهتریین حالت حداقل نسبت 1200:1 میباشد.
BRIGHTNESS: حداکثر میزان نوری که از یک نمایشگر به منظور نمایش رنگ سفید محض ساطع میگردد را نشان میدهد(ارسال تشعشعات درهر متر مربعCD/m2) تقریبا تمام LCD ها دارای BRIGHTNESSمعادل 550CD/m2 میباشند این مقدار در CRT برابر100CD/m2 میباشد. این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد