ضرورت disk defragmentation در کامپیوترها

آموزش تعميرات کامپيوتر -وقتي مي خواهيم فايلي را در هارد ديسک کامپيوترمان ذخيره کنيم، کنترل ذخيره سازي توسط سيستم عامل کامپيوترمان (ويندوز) انجام مي شود. ويندوز سعي مي كند اين فايل را در اولين محل خالي كه پيدا مي كند ذخيره كند و وقتي هم که ميخواهيم يك فايل را در ويندوز پاك كنيم (Delete) جاي آن در ميان فايلهاي ديگر روي هارد ديسک خالي مي ماند.
حالا اگر بخواهيم يك برنامه حجيم را در کامپيوترمان نصب كنيم. در اين حالت ابتدا فضا هاي خالي كه در نتيجه پاك شدن فايلهاي ديگر بوجود آمده است پر مي شود. بنابراين برنامه اي كه نصب شده در جاهاي مختلف هارد ذخيره مي شود. حالا هر موقع که بخواهيم آن برنامه را اجرا کنيم cpu ناچار است آن برنامه را از جاهاي مختلف هارد بخواند و اين عمل سبب کند شدن اجراي برنامه ها مي شود.

ويندوز براي حل اين مسئله راه حلي در نظر گرفته و برنامه ايي به نام Disk Defragmenterدر آن پيش بيني شده که بهتر است هر چند وقت يک بار با اين برنامه بخش هاي مختلف برنامه ها را که در جاهاي مختلف هارد ديسک ذخيره شده اند يکجا گردآوري کنيم. به اين عمل Disk defragmentation گويند

البته براي طول عمر بيشتر هارد ديسك بهتر است در اين كار زياده روي نكنيد. اگر از آن افرادي نيستيد که مرتباً برنامه هاي مختلف را نصب و سپس آن را پاك مي كنند فقط کافي است که چند ماه يک بار اين کار را انجام دهيد کافي است
منبع: ميکرو رايانه 

لوازم جانبی خودرو