حفاظت از کامپیوتر در مقابل نوسانات برق و جلوگیری از سوختن آن

آموزش تعمير کامپيوتر- هنگامي که قصد داريد يک سيستم کامپيوتري را نصب و راه اندازي کنيد به احتمال فراوان محافظ الکترونيکي از اجزايي است که خواهيد خريد . کاربرد ثانويه محافظ الکتريکي براي انشعاب است، يعني مي توان چندين دستگاه را از طريق يک پريز به برق متصل کرد بدون آنکه با کمبود جريان مواجه شويم و خطري دستگاه ها را تهديد کند(با فرض اينکه سيم کشي هاي داخلي ساختمان استاندارد بوده و جريان کافي را تحمل مي کند)، ولي کاربرد ديگر محافظ الکترونيکي که اهميت فراواني نيز دارد محافظت از اجزاء و قطعات الکترونيکي درون کامپيوتر شماست.
اين محافظت در مقابل نوسان هاي الکتريکي انجام مي گيرد بنابراين ابتدا تعريف کامل تري از نوسان را ارائه مي کنيم . البته خيلي وقت بود که مي خواستم اين پست رو بذارم ولي فرصت آماده کردن اون رو نداشتم. الان خوشبختانه قطع برق نداريم ولي اين مقاله کلا مفيد و بدرد بخوره. در سايت ميکرو رايانه در مورد مطالب تخصصي مقاله زياد است ولي در مورد مطالب عمومي مقاله کم گذاشته شده. به هرحال:
نوسان ولتاژ يا ولتاژ ناپايدار و به عبارتي powersurge به افزايش و يا کاهش ولتاژ خارج از محدوده استاندارد و قراردادي اطلاق مي شود . در سيم کشي هاي خانگي و اداري در ايران ولتاژ استاندارد 220 ولت است.
اگر سطح ولتاژ از 220 ولت تجاوز کند و يامقدار زيادي کمتر از آن باشد آنگاه محافظ الکتريکي يا surge protector از نابود شدن کامپيوترتان جلوگيري مي کند .
براي فهم بهتر مسأله مفيد است تا ولتاژ را بهتر بشناسيد . ولتاژ انرژي پتانسيل الکتريکي محسوب مي شود . جريان الکتريسيته از نقطه اي به نقطه اي ديگر جريان مي يابد زيرا انرژي پتانسيل دو نقطه تفاوت دارند . مي توانيد اين مسأله را مشابه جريان آب در نظر بگيريد که از جايي با فشار و سطح بيشتر به محلي با فشار و سطح کمتر حرکت مي کند . در واقع مي توان ولتاژ را فشار الکترونيکي نيز ناميد . افزايش ولتاژ را مي توان به دو گروه تقسيم کرد:
1 surge: هنگامي که افزايش ولتاژ حداقل 3 ثانيه طول بکشد.
2 spike: هنگامي که تنها يک يا دو نانو ثانيه طول بکشد.
در هر دو حالت اگر افزايش ولتاژ قابل توجه باشد مي تواند باعث بروز خسارات زيادي در دستگاه الکترونيکي شود . همانطور که اگر فشار آب پشت سد خارج از محدوده افزايش يابد سد مي شکند . براي سيم حامل جريان برق هم چنين اتفاقي مي افتد و سيم از بين مي رود . حتي اگر افزايش ولتاژ بلافاصله قطعه را نابود نکند در طول زمان آن را از بين خواهد برد.

يک محافظ الکتريکي استاندارد جريان الکتريکي ورودي از پريز را به خروجي ها از طريق اجزاء مختلفي هدايت مي کند و در صورت وجود جريان اضافي آن را از طريق سيم زمين خارج مي کند . در متداول ترين نوع اين محافظ قطعه اي به نام varistor ولتاژ اضافي را خنثي مي کند.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ