آشنایی با خازن

خازن‌ عبارتست از دو صفحه موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد. خازن‌ها انرژی الکتریکی را نگهداری می‌کنند و به همراه مقاومت‌ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان فیلتر هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنال های غیر مستقیم AC را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنال های مستقیم DC می‌شوند.
خازن وسيله‌ای الکتريکی است که در مدارهای الکتريکي اثر خازنی ايجاد می کند. اثر خازنی خاصيتی است که سبب می‌شود مقداری انرژی الکتريکی در يک ميدان الکترواستاتيک ذخيره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبير ديگر ، خازن ها المان هايی هستند که می توانند مقداری الکتريسيته را به صورت يک ميدان الکترواستاتيک در خود ذخيره کنند. همانگونه که يک مخزن آب برای ذخيره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می گيرد. خازن ها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداول ترين آنها خازن های مسطح هستند.
اين نوع خازن ها از دو صفحه هادی که بين آنها عايق يا دی الکتريک قرار دارد. صفحات هادی نسبتاً بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسيار نزديک به هم قرار می‌گيرند. دی الکتريک انواع مختلفي دارد و با ضريب مخصوصی که نسبت به هوا سنجيده می‌شود ، معرفی می‌گردد. اين ضريب را ضريب دی الکتريک می‌نامند. خازن ها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با يک ديگر متفاوت‌اند. بعضي از خازن ها از روغن پر شده و بسيار حجيم‌اند. برخی ديگر بسيار کوچک و به اندازه يک دانه عدس می‌باشند.


ظرفیت:
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الكتریكی است. ظرفیت زیاد بدین معنی است كه خازن قادر به نگهداری انرژی الكتریكی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است. 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص كننده ظرفیت بالا می باشد. بنابراین استفاده از واحدهای كوچكتر نیز در خازن ها مرسوم است. میكروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پیكوفاراد pF واحدهای كوچكتر فاراد هستند.


µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF

خازن ها:
مشابه مقاومت ، خازن ها هم به دو دسته ثابت و متغیر به صورت زیر تقسیم می شوند:

١- خازن متغیر:
واریابل
تریمر

٢- خازن ثابت:
سرامیکی
میکا و شیشه ای
ورقه ای
الکترولیتی

خازن متغیر:
ظرفیت یک خازن بستگی مستقیم با سطح مشترک در جوشن خازن دارد.
نوعی که بوسیله دسته متحرک عمل تغییر ظرفیت را انجام می دهد را واریابل می گویند و نوعی که بوسیله پیچ گوشتی عمل می کند را تریمر می نامند.
فرق واریابل و پتانسیومتر این است که واریابل 2 پایه دارد و پتانسیو متر 3پایه. این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی ارائه می دهد.