تعمیر هارد

هارد ديسک قطعه اي در اندازه هاي مختلف که صرفا جهت نگهداري و ذخيره اطلاعات بر روي کامپيوتر ، لپتاپ و در بعضي از مئارد در دوربين هاي عکسبرداري و فيلمبرداري مورد بهره برداري قرار ميگيرند . آموزش تعميرات هارد
هارد ديسک که وظيفه ي نگهداري و ذخيره اطلاعات را بر عهده دارد در اندازه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

هاردديسک در ابعاد مختلف:
هارد ? اينچ
هارد ??? اينچ
هارد ??? اينچ
هارد ??? اينچ