تعریف ایسیو

ECU مخفف عبارت ELECTRINIC CONTROL UNIT يا واحد کنترل الکترونيکي است. تقريبا از سال ???? ميلادي بصورت تجاري براي بهبود سيستم هاي کنترل موتور اتومبيل ها مخصوصا در زمينه سوخت رساني از واحد کنترل الکترونيکي استفاده شد. ECU يک کامپيوتر کوچک ميکروکنترلر است که يک برنامه نويسي پايه براي اين هدف دارد . برنامه داخل آن مفاهيمي نظير ميزان مخلوط شدن هوا و سوخت، کنترل دما و سيستم خنک کننده موتور، کنترل انتقال قدرت و همچنين کنترل ديگر قسمت هاي الکترونيکي خودرو را درون خودرو دارد. اين کامپيوتر وظيفه کنترل و مديرت تمامي قسمت هاي خودرو خصوصا موتور و سيتم انتقال قدرت را بر عهده دارد.
آموزش تعميرات ECU