درباره ecu خودرو

ecu مخفف عبارت electronic control unit به معنی واحد کنترل الکترونیکی می باشد که مغز همه کاره یک خودروی انژکتوری است و مسئولیت هدایت و کنترل خودرو به عهده آن است.
این قطعه یك میكرو كامپیوتر كوچك است که در داخل اتاقک موتور ماشین جای گرفته است و می تواند اطلاعاتی را به صورت زنده و همزمان از سنسور های مختلف وابسته بگیرد و با تعیین شرایط لحظه ای موتور برای اجزای مختلف موتور فرامینی را صادر کند تا از این طریق زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای ایجاد بهترین احتراق در داخل سیلندر تامین شود.

حال شاید در ذهنتان این سوال ایجاد شود که سنسور چیست ؟
- سنسورها کیت های انژکتوری هستندکه هر چه تعداد آنها بیشتر باشد ،به ECU در درک بهتر شرایط موتور کمک می کند. سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از : سنسور دور يا RPM، سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP، سنسور دريچه گاز يا TPS، سنسور دماي آب يا CTS، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يا لاندا، سنسور ضربه و .... این مطلب می تواند نکاتی در مورد آموزش تعمیرات ECU ارائه دهد.