انواع مقاومت ها چیست

قطعه مقاومت به تعداد بسیار زیاد در تمام دستگاه ها و مدارات الکترونیکی وجود دارد. بدون تردید می توان گفت که هیچ دستگاهی بدون قطعه مقاومت پیدا نمی شود. قطعه مقاومت بعنوان تقسیم ولتاژ، کاهش مقدار جریان، برای بایاس ترانزیستورها و قطعات فعال، برای ثبات نقطه کار و سرانجام به دلایل گوناگون در دستگاه های الکترونیکی مصرف می شود در این مقاله سعی شده تا با انواع مقاومت ها از نظر جنس آشنایی مختصری پیدا کنیم.آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

اصولا مقاومت ها از لحاظ جنس به چهار دسته تقسیم می شود:

۱- مقاومت های کربنی یا ترکیبی
این نوع مقاومت از لحاظ کاربرد پر مصرف ترین مقاومت است چرا که بهای آن کم و دارای بازده قابل قبولی است. ماده اصلی این مقاومت ها کربن است که مواد ناخالصی دیگری نیز به آن اضافه می شود. این مقاومت پس از ساخت روپوشی نارسانا به دور آن کشیده شده و بوسیله نوارهای رنگی مقدار مقاومت آنها تعیین می شود این مقاومت ها از کمتر از یک اهم تا حدود ۱۰۰ مگا اهم ساخته می شود.

۲-مقاومت های لایه فلزی
ماده مقاومت این گروه از آلیاژهای گوناگون فلزی برگزیده می شود و به دو گروه کلی لایه نازک و لایه ضخیم تقسیم می شود. ضخامت لایه فلزی گروه اول حدود یک میلیونیوم اینچ و در گروه دوم بیشتر از این مقدار است. دسته لایه ضخیم به انواع گوناگون اکسید قلع با گستره مقاومتی چند اهم تا حدود ۵/۲ مگا اهم، لعاب شبشه ای با گستره مقاومتی چند اهم تا حدود ۵/۱ مگا اهم، سرمت با گستره مقاومتی ۱۰ اهم تا حدود ۱۰ مگا اهم و نهایتا بالک با گستره مقاومتی ۳۰ اهم تا حدود ۶۰۰ کیلو اهم تقسیم می شود.

۳-مقاومت های لایه کربنی
هنگام ساختن ابتدا پایه ای سرامیکی برگزیده و سپس لایه ای از کربن بر روی آن نفوذ داده می شود. گستره مقاومتی آن از ۱۰ اهم تا حدود ۱۰ مگا اهم می باشد.

۴- مقاومت های سیمی
دو خاصیت مهم باعث متمایز شدن این گونه از سایر مقاومت ها می شود. یکی اندازه بسیار دقیق اهمی و دیگری قدرت تحمل توان و حرارت زیاد در آن است. به طور کلی برای ساختن این نوع مقاومت ها، طولی از یک سیم مقاومت دار را به طور دقیق محاسبه کرده و سپس آن را به دور یک هسته نارسانا می پیچند. گستره مقاومتی آن از ۱۰ اهم تا حدود ۱۰ مگا اهم می باشد.

لینک منبع:
http://iseee.ir/electronics_tutorial_resistor1.html