انواع مقاومت ها چیست

قطعه مقاومت به تعداد بسيار زياد در تمام دستگاه ها و مدارات الکترونيکي وجود دارد. بدون ترديد مي توان گفت که هيچ دستگاهي بدون قطعه مقاومت پيدا نمي شود. قطعه مقاومت بعنوان تقسيم ولتاژ، کاهش مقدار جريان، براي باياس ترانزيستورها و قطعات فعال، براي ثبات نقطه کار و سرانجام به دلايل گوناگون در دستگاه هاي الکترونيکي مصرف مي شود در اين مقاله سعي شده تا با انواع مقاومت ها از نظر جنس آشنايي مختصري پيدا کنيم.آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

اصولا مقاومت ها از لحاظ جنس به چهار دسته تقسيم مي شود:

?- مقاومت هاي کربني يا ترکيبي
اين نوع مقاومت از لحاظ کاربرد پر مصرف ترين مقاومت است چرا که بهاي آن کم و داراي بازده قابل قبولي است. ماده اصلي اين مقاومت ها کربن است که مواد ناخالصي ديگري نيز به آن اضافه مي شود. اين مقاومت پس از ساخت روپوشي نارسانا به دور آن کشيده شده و بوسيله نوارهاي رنگي مقدار مقاومت آنها تعيين مي شود اين مقاومت ها از کمتر از يک اهم تا حدود ??? مگا اهم ساخته مي شود.

?-مقاومت هاي لايه فلزي
ماده مقاومت اين گروه از آلياژهاي گوناگون فلزي برگزيده مي شود و به دو گروه کلي لايه نازک و لايه ضخيم تقسيم مي شود. ضخامت لايه فلزي گروه اول حدود يک ميليونيوم اينچ و در گروه دوم بيشتر از اين مقدار است. دسته لايه ضخيم به انواع گوناگون اکسيد قلع با گستره مقاومتي چند اهم تا حدود ?/? مگا اهم، لعاب شبشه اي با گستره مقاومتي چند اهم تا حدود ?/? مگا اهم، سرمت با گستره مقاومتي ?? اهم تا حدود ?? مگا اهم و نهايتا بالک با گستره مقاومتي ?? اهم تا حدود ??? کيلو اهم تقسيم مي شود.

?-مقاومت هاي لايه کربني
هنگام ساختن ابتدا پايه اي سراميکي برگزيده و سپس لايه اي از کربن بر روي آن نفوذ داده مي شود. گستره مقاومتي آن از ?? اهم تا حدود ?? مگا اهم مي باشد.

?- مقاومت هاي سيمي
دو خاصيت مهم باعث متمايز شدن اين گونه از ساير مقاومت ها مي شود. يکي اندازه بسيار دقيق اهمي و ديگري قدرت تحمل توان و حرارت زياد در آن است. به طور کلي براي ساختن اين نوع مقاومت ها، طولي از يک سيم مقاومت دار را به طور دقيق محاسبه کرده و سپس آن را به دور يک هسته نارسانا مي پيچند. گستره مقاومتي آن از ?? اهم تا حدود ?? مگا اهم مي باشد.

لينک منبع:
http://iseee.ir/electronics_tutorial_resistor1.html