استاندارد های کارت گرافيک

اولين کارت گرافيک در سال 1981 توسط شرکت IBM عرضه گرديد. کارت فوق بصورت تک رنگ و با نام Monochrome Display Adapters)MDAs) ارائه گرديد. صفحات تمايشگري که از کارت فوق استفاده مي کردند ، متني بودند. رنگ نوشته سفيد يا سبز و زمينه سياه بود. در ادامه کارت هاي چهار رنگ Hercules Graphic Catd)HGC) ارائه گرديدند. سپس کارت هاي هشت رنگ Color Graphic Adapter)CGA) و کارت هاي شانزده رنگ Enhanced Graphic Adapter)EGA) ارائه گرديدند.
توليدکنندگاني ديگر، نظير کمودور کامپيوترهائي را معرفي کردند که داراي کارت هاي گرافيک از قبل تعبيه شده و ساخته شده در سيستم بودند. کارت هاي فوق قادر به نمايش تعداد زيادي رنگ بودند. آموزش تعميرات لپ تاپ
زمانيکه شرکت IBM در سال 1987 کارت Video Graphic Array)VGA) را معرفي کرد، استاندارد جديدي در اين راستا مطرح گرديد. نمايشگرهاي VGA قادر به ارائه 256 رنگ و وضوح تصوير 400 * 720 بودند. يک سال بعد استاندارد Super Video Graphic Array)SVGA) مطرح گرديد. استاندارد فوق قادر به ارائه 16/8 ميليون رنگ با وضوح تصوير 1024 * 1280 است .
کارت هاي گرافيک از استانداردهاي متفاوتي پيروي مي نمايند. توليدکنندگان کارت گرافيک همواره سعي در افزايش تعداد رنگ و وضوح تصوير با توجه به راهکارهاي اختصاصي خود دارند. کارت هاي گرافيک مي بايست قادر به اتصال به سيستم باشند. کارت هاي گرافيک قديمي اغلب از طريق اسلات هاي ISA و يا PCI به سيستم متصل مي شوند . اغلب کارت هاي گرافيک جديد از پورت AGP براي اتصال به کامپيوتر استفاده مي نمايند.
نکاتي که در رابطه با تهيه کارت گرافيک

کارت گرافيک يکي از عناصر مهم در کامپيوتر است که با توجه به نوع استفاده و نياز کاربران ، داراي مدل هاي متفاوت با پتانسيل هاي مختلف مي باشد . کاربران با توجه به امکانات کارت گرافيک قادر به استفاده از بازي ها ، برنامه هاي پيشرفته ، مشاهده فيلم و انجام عمليات حرفه اينظير ظبط و ويرايش فيلم مي باشند . در زمان استفاده از تصاوير گرافيکي حجيم و يا اکثر بازيهاي کامپيوتري ، ممکن است تصاوير بصورت منقطع نمايش داده مي شوند ، ناگهان بازي يا برنامه قطع شود ، برنامه هاي گرافيکي به کندي اجراء شود و يا اصلاً بازي يا برنامه اجرا نشود ، در چنين مواردي استفاده از يک کارت گرافيک مطلوب و با سرعت مناسب علاوه بر افزايش کارايي سيستم ، امکان پردازش تصاوير دو بعدي و سه بعدي استفاده شده در بازيهاو برنامه هاي کامپيوتري را با سرعت بيشتر فراهم مي نمايد . طراحان و پياده کنندگان محصولات نرم افزاري با اتکاء به پتانسيل هاي ارائه شده توسط کارت هاي گرافيک ، قادر به توليد محصولات متنوعي نظير بازي هاي پيچيده و با گرافيک بالا مي باشند . شرکت GIGABYTE يکي از بزرگترين توليد کنندگان تجهيزات و قطعات کامپيوتري اعم ازمادر بورد، مانيتور ، تجهيزات مولتي مديا ، انواع درايوها ، (DVDRom , Writer , COMBODrive...) CDRom انواع کارتهاي PCI (مودم ، لن ...) ، کيس و دهها قطعه ديگر در جهان بوده است ، يکي از قطعاتي که توسط اين شرکت توليد مي شود کارت گرافيک است . گيگا بايت تنها شرکتي است که هم کارتهايي با چيپ ATI و هم با چيپ Nvidia توليد مي کند که اين امر باعث شده متنوع ترين کارتهاي گرافيک دنيا را ارائه دهد . کارتهاي گرافيک شرکت گيگا بايت هميشه گوي سبقت را چه از نظر کيفيت ، کارايي ، طراحي و قيمت از رقبا ربوده و هميشه مقامهاي نخست را به خود اختصاص داده است به همين دليل به عنوان پرفروش ترين کارت گرافيک دنيا شناخته شده است .
منبع: ميکرو رايانه