تشخیص نوع و پایه های یک ترانزیستور مجهول

آموزش تعميرات کامپيوتر -البته در بيشتر ديتاشيتها توضيح داده شده اما اگر ترانزيستور ناشناخته يا بدون مارک باشد با استفاده از يک مولتي متر ساده به صورت زير مي توان تشخيص داد:
با توجه به اينکه مولتي متر يک باتري ?.?يا ? ولتي دارد وپراب قرمز به منفي باتري وپراب سياه به مثبت باتري (از داخل)وصل ميشود به صورت زير عمل ميکنيم

نکته مهم:مولتي متر رو در رنج high ohmقرار دهيد (?k)
?.پراب سياه رو روي يکي از پايه ها بذاريد و قرمز رو روي دو پايه ديگه اگر عقربه زياد حرکت کرد ترانزيستور از نوع npnاست
اگر کم حرکت کرد پراب سياه رو روي پايه هاي ديگه بذاريد براي گرفتن نتيجه نهايي حداکثر چند بار اينو انجام بديد
اگر عقربه دوباره حرکت نکرد جاي پراب سياه و قرمز رو عوض کنيد و دوباره آزمايش بالا رو تکرار کنيددر اين حالت اگر عقربه براي هر دو پايه ديگه حرکت کرد ازنوع pnp است

اگر براي هر دو پايه حرکت نکرد ترانزيستور openاست
اگر براي همه تستها حرکت کند short است
اگر براي يکي از تستها خيلي آروم حرکت کنه leaky است

وقتي نوعش رو فهميديم پايه متصل شده به پراب سياه (در نوع ان پي ان) پايه بيس است ودر نوع ديگه پايه متصل شده به پراب قرمز پايه بيس است
براي پيدا کردن کلکتور واميتر از روش tut استفاده ميکنيم و در واقع ساده ترين امپلي فاير جهان رو ميسازيم در نوع npn(سياه به کلکتور وقرمز به اميتر )به وسيله يک انگشت بين c,bاتصال برقرار کنيد عقربه ??درصد تغيير جهت ميدهد در اين حالت پايه اميتر نبايد با بدن تماس داشته باشد
در واقع در اين عمل ترانزيستور جرياني که بدن شما به بيس ميدهد رو تقويت ميکنه و جريان حدود صد برابر ميشود ودر مدار کلکتور واميتر جاري ميشه واين جريان زياد مقاومت بين دو پايه رو کاهش ميده و مولتي متر نتيجه رو نشون ميده

در(pnp):سياه به اميتر و قرمز به کلکتور وصل شده ومثل بالا عمل ميشود
اگر از اين روش براي ترانزيستوري که در مدار وصل است استفاده ميکنيد بايد تغذيه خاموش باشه وخازن ها شارژشونو از دست داده باشن
اين روش کاملا عملي است و در ابتدا کمي پيچيده به نظر ميرسه اما اگه روي ترانزيستوري که براي شما شناخته شدست اولين بار ازمايش کنيد خيلي اسون ميشه
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ