آموزش تست قطعات الكترونيكي با مولتي متر

در اين قسمت سعي شده كه چگونگي تست قطعات الكترونيكي آموزش داده شود و براي كساني كه به تازگي وارد دنياي الكترونيك شده اند مي تواند مفيد باشد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

قبل از معرفي روش هاي تست قطعات در ابتدا به معرفي مولتي متر و انواع آن مي پردازيم
مولتي متر يا اهم متر وسيله اي است که به وسيله ي آن پارامترهاي مختلف مدارها و قطعات الکترونيکي را بررسي مي کند. از اين رو وسيله اي است که همواره همراه مهندسان مي باشد. در اين مطلب ابتدا با مولتي متر آشنا مي شويد و سپس نحوه استفاده از آن را آموزش مي بينيد.

اهمتر و طرز کار آن :
نام ديگر اهمتر،مولتي متر يا آوومتر مي باشد.

وظيفه اهمتر:
اندازه گيري مقدار مقاومت،مقدار ولتاژ متناوب،مقدار ولتاژ مستقيم و مقدار جريان مي باشد و به آن اندازه گير چند حالته يا مولتي متر مي گويند.
مولتي متر ديجيتال : مولتي متر ديجيتال کميت‌هاي اندازه گيري شده را به صورت رقم و يا ارقامي‌بر روي صفحه نمايش نشان مي‌دهد و معمولاً واحد کميت اندازه گيري شده را نيز به طريق مناسبي نمايش مي‌دهد . در شکل زير يک نمونه مولتي متر ديجيتالي معمولي قابل حمل نمايش داده شده است . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ