روشن شدن رایانه در زمان دلخواه

آموزش تعمیر کامپیوتر- با استفاده از setup رایانه، مي‌توانيد تنظيم کنید که رایانه در تاريخ و زمان معيني روشن شود. به اين علت که بیشتر setup رایانه ها از نوع Amibios است، توضيحات بر اساس اين نوع setup بيان شده است، اما در انواع ديگر setup هم جاي نگراني نيست و گزينه‌هاي مشابهي وجود دارد.

1- پس از فشردن کليد Power، قبل از اينکه ويندوز اجرا شود، کليد Delete را چند بار پشت سر هم فشار دهيد. اگر وارد صفحه setup نشديد، از کليدهاي Ctrl +Alt+Esc استفاده کنید.

2- به قسمت Power Management Features برويد.

3- گزينه Set Wakeup Events را انتخاب کنید.
در اين بخش، گزينه‌اي با نام Resume By Alarm را مشاهده مي‌کنيد. اين گزينه را انتخاب و آن را Enable کنيد.
پس از فعال شدن اين گزينه، چند مورد در آن قسمت فعال مي‌شود. حالا مي‌توانيد تنظيم کنید که رایانه شما چه موقع خود بخود روشن شود.

الف- Alarm Date: روز را مشخص کنيد.
ب- Alarm Hour: ساعت را مشخص کنيد.
ج- Alarm Minute: دقيقه را مشخص کنيد.
د- Alarm Second: در آخر، ثانيه را مشخص کنيد.

4- به صفحه اصلي setup برگردید و گزينه Save and Exit را انتخاب کنيد.
رایانه شما، به محض رسيدن به زمان داده شده، به صورت خودکار روشن مي‌شود.
منبع: میکرو رایانه