روشن شدن رایانه در زمان دلخواه

آموزش تعمير کامپيوتر- با استفاده از setup رايانه، مي‌توانيد تنظيم کنيد که رايانه در تاريخ و زمان معيني روشن شود. به اين علت که بيشتر setup رايانه ها از نوع Amibios است، توضيحات بر اساس اين نوع setup بيان شده است، اما در انواع ديگر setup هم جاي نگراني نيست و گزينه‌هاي مشابهي وجود دارد.

1- پس از فشردن کليد Power، قبل از اينکه ويندوز اجرا شود، کليد Delete را چند بار پشت سر هم فشار دهيد. اگر وارد صفحه setup نشديد، از کليدهاي Ctrl +Alt+Esc استفاده کنيد.

2- به قسمت Power Management Features برويد.

3- گزينه Set Wakeup Events را انتخاب کنيد.
در اين بخش، گزينه‌اي با نام Resume By Alarm را مشاهده مي‌کنيد. اين گزينه را انتخاب و آن را Enable کنيد.
پس از فعال شدن اين گزينه، چند مورد در آن قسمت فعال مي‌شود. حالا مي‌توانيد تنظيم کنيد که رايانه شما چه موقع خود بخود روشن شود.

الف- Alarm Date: روز را مشخص کنيد.
ب- Alarm Hour: ساعت را مشخص کنيد.
ج- Alarm Minute: دقيقه را مشخص کنيد.
د- Alarm Second: در آخر، ثانيه را مشخص کنيد.

4- به صفحه اصلي setup برگرديد و گزينه Save and Exit را انتخاب کنيد.
رايانه شما، به محض رسيدن به زمان داده شده، به صورت خودکار روشن مي‌شود.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ