عدم پاسخگویی پرینتر و عیب یابی و حل آن

گاهي اوقات وقتي پرينتر را وصل مي کنيم احساس مي کنيم همه چيز درست است اما وقتي که شروع مي کنيم، به پرينت کردن پرينتر هيچ عکس العملي نشان نمي دهد! براي اينکه بدانيم مشکل از چيست و آن را عيب يابي کنيم بايد از ساده ترين مسائل شروع کنيم و موضوع را بررسي کنيم!
بنابراين به آموزش تعيمر پرينتر زير توجه نماييد.

اول اينکه براي عيب يابي پرينتر بايد به خود پرينتر رجوع کنيم ببينيم که آيا به علت نوسانات برق، خاموش نشده باشد و کابل بدان درست وصل باشد! اگر اين دو گزينه به درستي کار مي کرد مي توانيد از عيب ياب اتوماتيک خود پرينتر استفاده کنيد!
اما مي توانيد صف پرينتر را باز رسي کنيد و يکبار تمام صف را خالي کنيد چرا که ممکن است يک دستور در آن قفل شده و داراي وقفه باشد و شما نتوانيد بقيه دستورها را ادامه بدهيد!
يکي از راه هايي که اغلب جواب مي دهد اين است که کابل usb را از پرينتر جدا کنيد و بعد هم دوباره آن را وصل کنيد! اين راه گاها معجزه مي کند!
گاهي اوقات از قبل کاغذ در پرينتر گير کرده که تا آن را جدا نکنيد مشکل حل نمي شود.
از طرفي گاهي بعد از نصب ويندوز فراموش مي کنيم پرينتر را روي ويندوز جديد و تازه نصب کنيم و اين مشکل هم زياد از سمت مشتري ها ديده شده است!
نهايتا اگر هيچ يک از راه ها کمک نکرد سيستم را ريستارت کنيد و يکبار ديگر پرينتر را نصب کنيد و دوباره سيستم را ريستارت کنيد و مشکل را بررسي کنيد!
نا گفته نماند فراموش کردن ريستارت کردن بعد از نصب برخي پرينترها هم علت کار نکردن پرينتر مي تواند باشد!
اگر اين راه ها را امتحان کرديد و پاسخ نگرفتيد بهتر است که به فکر تعمير کار باشيد تا آن را مورد بررسي قرار دهد.