طراحی برد مدار چاپی

نسل آثار دستي بُرد مدار چاپي در ابتدا يک فرايند به طور کاملا دستي در ورق مايلار روشن در مقياس معمولا ? يا ? برابر اندازه مورد نظر انجام مي‌گرفت. نمودار طرح کلي به يک طرح از اجزاي پين پد شباهت مي‌داد، پس از آن آثار به ارائه ارتباطات مورد نياز فرستاده مي‌شدند. شبکه‌هاي قبل از چاپ غير توليدي مثل ميلار در جانمايي کمک مي‌کردند، و نقل و انتقالات خشک مشترک عناصر مدار را تسريع مي‌بخشيدند (پد، انگشتان تماس، پروفايل‌هاي مدار يکپارچه، و غيره) کمک بر استاندارد طرح مي‌کردند. ترسيم‌ها بين دستگاه‌هاي با نوار چسب ساخته مي‌شد. طرح نهايي «آثار دستي/هنري» سپس بصورت عکس بر روي لايه‌هاي تابلوهاي مسي با روکش پوشش داده خالي توليد مي‌شد.

عمل مدرن بصورت فشرده نيست در حاليکه کامپيوتر به طور خودکار مي‌تواند بسياري از مراحل طرح. را انجام دهد. پيشرفت کلي براي طراحي‌هاي تجاري چاپ بُرد مدار شامل موارد زير مي‌باشد:

ضبط طرح کلي از طريق يک ابزار اتوماسيون طراحي الکترونيکي.آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
ابعاد کارت و قالب‌ها بر اساس مدار و مورد برد مدار چاپي مورد نياز است. تعيين اجزاي ثابت و گرما غرق در صورت لزوم.
تصميم گيري لايه‌هاي پشته برد مدار چاپي. ? تا ?? لايه و يا بيشتر بسته به پيچيدگي طراحي دارد. توان قدرت و نيرو محاسبه مي‌شود. صفحات سيگنال که در آن سيگنال‌ها در لايه بالا و همچنين لايه‌هاي داخلي هستند روت مي‌شوند.
تعيين امپدانس خط از ضخامت لايه دي الکتريک، ضخامت مسيريابي مس و رديابي عرض استفاده مي‌کند. جدايي رديابي نيز به حساب سيگنال‌هاي تفاضلي گذاشته مي‌شود. مايکرواستريپ، استريپ لاين يا دو استريپ لاين را مي‌توان به سيگنال‌هاي مسير استفاده کرد.
جايگزاري قطعات. ملاحظات حرارتي و هندسه در نظر گرفته ميشمد. VIAS و نواحي علامت گذاري مي‌شوند.
مسيريابي آثار سيگنال. براي عملکرد مطلوب EMI سيگنال‌هاي با فرکانس بالا در لايه‌هاي داخلي بين صفحات قدرت و يا سطح روت مي‌شوند همانطور که صفحات قدرت به عنوان سطح برايAC رفتار مي‌کنند.
نسل فايل گربر براي توليد.
در طراحي آثار هنري برد مدار چاپي، صفحات قدرت همتايي براي سطح هستند و به عنوان يک سيگنال AC عمل مي‌کنند، در حالي که ارائه ولتاژ DC براي تأمين انرژي مدارهاي نصب شده بر عهده برد مدار چاپي است. در اتوماسيون طراحي (EDA) ابزار طراحي الکترونيکي، صفحات قدرت (و سطح زمين) معمولا به طور خودکار به عنوان يک لايه منفي کشيده مي‌شوند، که با وضوح و يا اتصال به سطح به طور خودکار ايجاد شده‌اند.