دسته بندی گوشی های موبایل از روی نرم افزار اصلی

در حال حاضر با توجه به امکاناتي که همه گوشي ها تقريبا دارا مي باشند (مانند دوربين , ضبط و پخش صوت و تصوير , صفحه نمايشگر رنگي و … مهمترين دسته بندي را شايد بتوان نرم افزار اصلي (Main Firmware) گوشي ناميد .
بر اين اساس مي توان گوشي ها را به سه دسته تقسيم نمود, دسته اول گوشيهاي داراي يک سيستم عامل , دسته دوم گوشي هايي که از پلتفرم هاي ساده جاوا و يا بلک بري استفاده مي نمايند و دسته سوم گوشيهايي که فاقد هرگونه سيستم عامل و يا پلت فرم مي باشند .
گروه اول يعني گوشيهاي داراي سيستم عامل نيز داراي چهار شاخه اصلي مي باشند که عبارتند از :
1 – سيستم عامل سيمبين
2 – سيستم عامل ويندوز موبايل
3 – سيستم عامل پالم
4 – سيستم عامل لينوکس
گروه دوم نيز داراي دو زير شاخه اصلي به صورت زير مي باشند :
1 – پلت فورم جاوا
2 – پلت فورم بلک بري 

مطالب بالا راهنمايي درباره چگونگي آموزش تعميرات موبايل را ارائه مي دهد.