درباره دیود

ديود قطعه‌اي است الکترونيکي دو سر است که جريان الکتريکي را در يک جهت از خود عبور مي‌دهد (در اين حالت مقاومت ديود ايده‌آل صفر است) و در جهت ديگر در مقابل عبور جريان از خود مقاومت بسيار بالايي (در حد بينهايت) نشان مي‌دهد. اين خاصيت ديود باعث شده بود تا در سالهاي اوليه ساخت اين وسيله الکترونيکي، به آن دريچه هم اطلاق شود. در حال حاضر رايج ترين نوع ديود از بلور مواد نيمه رسانا ساخته مي شود. لوله هاي خلا که اولين ديودها بودند امروزه فقط در تکنولوژي هايي که در ولتاژ بالا کار مي کنند استفاده مي‌شوند.
مهمترين کاربرد ديود عبور دادن جريان در يک جهت (به انگليسي: diode’s forward direction) و ممانعت در برابر عبور جريان در جهت مخالف (به انگليسي: reverse direction) است. در نتيجه مي‌توان به ديود مثل يک شير الکتريکي يک طرفه نگاه کرد. اين ويژگي ديود براي تبديل جريان متناوب به جريان مستقيم استفاده مي شود. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
از لحاظ الکتريکي يک ديود هنگامي جريان را از خود عبور مي دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و – به کاتد) آنرا آماده کار کنيد. مقدار ولتاژي که باعث مي‌شود تا ديود شروع به هدايت جريان الکتريکي نمايد ولتاژ آستانه يا (forward voltage drop) ناميده مي‌شود که چيزي حدود ??? تا ??? ولت (براي ديودهاي سيليکون) مي‌باشد. اما هنگامي که شما ولتاژ معکوس به ديود متصل مي‌کنيد (+ به کاتد و – به آند) جرياني از ديود عبور نمي‌کند، مگر جريان بسيار کمي که به جريان نشتي معروف است که در حدود چند µA يا حتي کمتر مي‌باشد. اين مقدار جريان معمولآ در اغلب مدارهاي الکترونيکي قابل صرفنظر کردن بوده و تأثيري در رفتار ساير المانهاي مدار نمي‌گذارد. هرچه جنس کريستال به کار رفته در ساخت ديود از نظر ساختار منظم تر باشد، ديود مرغوبتر و جريان نشتي کمتر خواهد بود. مقدار جريان نشتي در ديود هاي با تکنولوژي جديد عملاً به صفر ميل مي کند. اما نکته مهم آنکه تمام ديودها يک آستانه براي حداکثر ولتاژ معکوس دارند که اگر ولتاژمعکوس بيش از آن شود ديويد مي‌سوزد (کريستال ذوب مي شود) و جريان را در جهت معکوس هم عبور مي‌دهد. به اين ولتاژ آستانه شکست ديود گفته مي‌شود.
ولتاژ شکست معکوس ديود

چنانچه ولتاژ معکوس ديود را تا حد مشخصي افزايش دهيم جريان معکوس ديود به طور ناگهاني شروع به افزايش سريع مي نمايد. پديده اي که در اين حالت رخ مي دهد را پديده شکست و ولتاژي که در آن اين پديده آغاز مي شود را ولتاژ شکست معکوس ديود گويند و با VBR نمايش مي دهند.ولتاژ شکست ديود به ساختمان پيوند P-N و غلظت ناخالصي آن به نحو نسبتاً شناخته شده اي بستگي دارد؛ شکست ديود مي تواند حاصل يکي از دو پديده ي ضرب بهمني و شکست زنر مي باشد. احتمال وقوع پديده ي ضرب بهمني در ديودهاي سيليکوني که ولتاژ شکست آنها بيش از ?ولت است بيشتر مي باشد.در حالي که شکست زنر به صورت پديده ي غالب، تنها در ديودهايي با ولتاز شکست کمتر از ?ولت يافت مي شود.
منبع: دنياي اطلاعات