تکنولوژی د رتلویزیونهای پلاسما و LCD وتفاوتهای آنها

 اگر در صدد خريد يک تلويزيون صفحه تخت هستيد حتما اين سوال را داريد که تفاوت ميان يک تلويزيون پلاسما و LCD در چيست.

 

تفاوت تکنولوژي د رتلويزيونهاي پلاسما و LCD

تلويزيون پلاسما و LCD از نظر صفحه تصوير هر دو شبيه يکديگرند اما از نظرميزان تخت بودن صفحه و ضخامت با يکديگر متفاوتند. همان طور که از اسم تلويزيون پلاسما مشخص است در هنگام تشکيل تصوير، سلولهاي کوچک گاز توسط ولتاژ الکتريکي باردار مي شوند.

طبق تعريف افراد عادي ، يک تلويزيون LCD مانند ساندويچي است که کريستالهاي مايع بين دو صفحه شيشه اي قرار گرفته اند ، تصوير در نتيجه تغيير ميزان بار الکتريکي روي کريستالها بوجود مي آيد .
تلويزيون هاي پلاسما و LCD هر کدام داراي نقاط قوت و ضعف متفاوتي مي باشند.
تفاوت کيفيت تصويردرتلويزيون پلاسما ، LCD و CRT ( تلويزيونهاي معمولي )
مهمترين نکته از نظر بيننده در يک تلويزيون چگونگي تصوير است نه آنچه پشت صفحه در حال رخ دادن است و با توجه به اين موضوع مي توان گفت هر دو تلويزيونهاي پلاسما و LCD داراي تصوير هاي خوبي هستند ولي کيفيت تصوير در يک سيستم LCD بهتر است.( اگر چه آخرين نسلهاي تلويزيون پلاسما در سطح خوبي قرار دارند ) بهرحال هنوز بعضي از تماشاگران حرفه اي تلويزيون اعتقاد دارند تصوير CRT بهتر است.
رنگ مشکي درصفحه تلويزيون پلاسما دقيق ترنشان داده ميشود.ضعف کيفي يک سيستم LCD در مورد نمايش رنگ مشکي مربوط به نوري مي شود که دائما از عقب به لايه LCD مي تابد و اين نور تابشي مانع دريافت رنگ مشکي بسيار تيره مي شود و نهايتا رنگ مشکي ارائه شده از صفحه کيفيت خوبي ندارد اما اين ضعف در ميان نسلهاي جديد در حال بهبودي است . اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد