اساس کار دستگاه فتوکپی

يکي از بزرگ‌ترين روش‌هاي نسخه‌برداري، فتوکپي است که اساس فرايند فتوکپي به‌طور خلاصه در مراحل زير آمده است، همچنين اين مطلب مي تواند نکاتي در مورد آموزش تعميرات فتوکپي ارائه دهد.

1- ابتدا روي غلتک نواري يا استوانه‌اي درام (Drum) يک بار الکتريسيته يکنواخت ساکن قرار دارد که ولتاژ بين دو سر آن معمولا 700-600 ولت مي‌باشد. سطح غلتک با هادي نوري پوشيده شده است. در گذشته هادي نوري با روکش سلنيوم پوشيده شده بود که با بار مثبت شارژ مي‌شد. اما به‌دليل سمي بودن آن، امروزه از هادي‌هاي نوري آلي با بار منفي استفاده مي‎شود.

2- در دستگاه کپي از نور استفاده مي‌شود و به اين خاطر است که به آن دستگاه فتوکپي مي‌گويند (کپي با استفاده از نور=photocopy ). بنابراين باريکه نور شديدي از کاغذي که روي شيشه دستگاه کپي قرار داده شده است عبور مي‌کند. قسمت‌هاي سفيد کاغذ نور را منعکس کرده و هنگامي که نور منعکس شده به سطح درام برخورد مي‌کند آن قسمت سطح باردار درام خنثي مي‌شود. نواحي تيره سطح کاغذ (مانند متن و تصاوير) نور را منعکس نمي‌کنند (جذب مي‌کنند) و در نتيجه نواحي با بار منفي روي درام باقي مي‌ماند.

3- درون دستگاه فتوکپي پودر سياه رنگ بسيار ظريفي به نام تونر موجود است. پودر تيره تونر که با بار مثبت شارژ شده‌اند به بارهاي منفي که روي درام باقي مانده‌اند مي‌چسبند (بارهاي غير‌همنام يکديگر را جذب مي‌کنند). در واقع درام مي‌تواند به‌صورت انتخابي شارژ شود. در نتيجه فقط قسمت‌هايي از آن تونر را جذب مي‌کند. جايي که کاغذ اصلي سياه است روي درام الکتريسيته ساکن ايجاد مي‌کند اما جايي که سفيد است ايجاد نمي‌کند و يك تصوير از مدرك روي آن شكل مي‌گيرد.

4- سطح کاغذ با الکتريسيته ساکن منفي شارژ مي‌شود و تونر باردار مثبت از سطح درام به سطح کاغذ جذب مي‌شود. تونر به دما حساس است و در نتيجه هنگامي که ذرات نرم تونر از درام جدا و جذب کاغذ مي‌شوند با استفاده از گرما به سطح کاغذ مي‌چسبند و به اين ترتيب يک کپي ايجاد مي‌شود.

در مرحله آخر، هادي نوري بايد پاک شده و براي کپي بعدي آماده شود. اين عمل به‌طور عادي به‌وسيله در معرض نور قرار دادن آن و خروج بارهاي الکتريکي باقي‌مانده و نيز حذف تونر‌هاي اضافي به‌وسيله يک تيغه، انجام مي‌شود.