آشنایی با مخفف ها ، پسوندها و اصطلاحات در کامپیوتر و اینترنت

آموزش تعمیر کامپیوتر-میخوام بتدریج اینجا مخففهای اصطلاحات علوم کامپیوتر و رایانه را جمع کنم اگر کسی هم خواست کمک کنه:

HTML
مخفف : Hyper text Markup Language زبان برنامه نویسی تحت وب

HTTP
مخفف : HyperText Transfer Protocol پروتکل انتقال دیتا در اینترنت

gif
مخفف : Graphics Interchange Format فایلهای تصویری متحرک

bmp
مخفف : bit map پسوند فایلهای گرافیکی

txt
مخفف : Text متن

www
مخفف : World Wide Web شبکه وب جهانی

AOL
مخفف: America On Line
کمپانی آمریکایی در ویرجیانا عرضه کننده نرم افزارهای اینترنتی و برقراری ارتباط


PC
مخفف :personal computer كامپیوتر شخصی


CPU
محفف Central Processing Unit واحد پردازش مركزی

cd rom
مخفف :Compact Disk Read Only Memory لوح فشرده خواندنی

LAN
مخفف : local area network شبکه محلی

ISP
مخفف : Internet service provider سازمانهای سرویس دهنده اینترنت
URL
مخفف : Uniform Resource Locator آدرسی که محل فایل یا برنامه ای را در فضای اینترنت مشخص می کند.
منبع: میکرو رایانه