وظايف کارت شبکه

•برقراري ارتباط لازم بين کامپيوتر و محيط انتقال
•تبديل داده : داده ها بر روي گذرگاه ( bus ) کامپيوتر به صورت موازي حرکت مي نمايند . نحوه حرکت داده ها بر روي محيط انتقال شبکه به صورت سريال است . ترانسيور کارت شبکه ( يک ارسال کننده و يا دريافت کننده ) ، داده ها را از حالت موازي به سريال و بالعکس تبديل مي نمايد .
•ارائه يک آدرس منحصربفرد سخت افزاري : آدرس سخت افزاري (MAC ) درون تراشه ROM موجود بر روي کارت شبکه نوشته مي گردد . آدرس MAC در واقع يک زير لايه از لايه Data Link مدل مرجع OSI مي باشد . آدرس سخت افراري موجود بر روي کارت شبکه ، يک آدرس منحصربفرد را براي هر يک از کامپيوترهاي موجود در شبکه ، مشخص مي نمايد . پروتکل هائي نظير TCP/IP از يک سيستم آدرس دهي منطقي ( آدرس IP ) ، استفاده مي نمايند . در چنين مواردي قبل از دريافت داده توسط کامپيوتر ، مي بايست آدرس منطقي به آدرس سخت افزاري ترجمه گردد .

انتخاب کارت شبکه
براي انتخاب يک کارت شبکه ، مي بايست پارامترهاي متعددي را بررسي نمود :
•سازگاري با معماري استفاده شده در شبکه : کارت هاي شبکه داراي مدل هاي متفاوتي با توجه به معماري استفاده شده در شبکه ( اترنت ، Token ring )مي باشند . اترنت ، متداولترين معماري شبکه در حال حاضر است که در شبکه هائي با ابعاد بزرگ و کوچک ، استفاده مي گردد . آموزش تعميرات لپ تاپ
•سازگاري با throughput شبکه : در صورتي که يک شبکه اترنت سريع (سرعت 100Mbps ) پياده سازي شده است ، انتخاب يک کارت اترنت با سرعت 10Mbps تصميم مناسبي در اين رابطه نخواهد بود . اکثر کارت هاي شبکه جديد قادر به سوئيچينگ اتوماتيک بين سرعت هاي 10 و 100Mbps مي باشند ( اترنت معمولي و اترنت سريع )
•سازگاري با نوع اسلات هاي خالي مادربرد : کارت هاي شبکه داراي مدل هاي متفاوتي با توجه به نوع اسلات مادربرد مي باشند. کارت هاي شبکه PCI درون يک اسلات خالي PCI و کارت هائي از نوع ISA در اسلات هاي ISA نصب مي گردند . کارت شبکه مي بايست متناسب با يکي از اسلات هاي خالي موجود بر روي مادربرد، انتخاب گردد. اسلات آزاد به نوع مادربرد بستگي داشته و در اين رابطه گزينه هاي متعددي نظير ISA,PCI و EISA مي تواند وجود داشته باشد .
منبع: ميکرو رايانه