آشنایی با دیاک

داياک يا دياک (به انگليسي: Diac)‏ يک نوع ديود جريان متناوب است. ديود بلافاصله بعد از رسيدن به ولتاژ شکست (VBO)، هادي مي‌شود و جريان را عبور مي‌دهد؛ سپس ديود وارد ناحيه رزنانس منفي مي‌شود و اين امر باعث کاهش ولتاژ دو سر ديود و افزايش جريان ديود مي‌شود و ديود تا زماني‌که جريانش از جريان نامي ديود (جريان نگه دارنده)(IBO)(IH) کمتر نشده، در حالت هادي باقي مي‌ماند؛ در جريان‌هاي کمتر از اين مقدار، ديود به حالت حداکثر مقاومت (نارسانا) باز مي‌گردد و اين رفتار براي هر دو جهت ديود صادق است.
بيشتر داياک‌ها، يک ساختمان سه لايه به همراه ولتاژ شکستي در حدود ?? ولت دارند. رفتار داياک‌ها شبيه به يک ( اما خيلي دقيق‌تر کنترل شده و کم‌حجم شده در ولتاژ پائين‌تر نسبت به) لامپ نئون است. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

دياک‌ها برخلاف بسياري از تريستورها مانند تراياک که براي تريگر کردن از پايه گيت استفاده مي‌کنند، فاقد اين پايه مي‌باشند. بعضي از تراياک‌ها مانند کوادراک از يک داياک داخلي سري با پايه گيت خود به اين منظور استفاده مي‌کنند.
داياک‌ها همچنين با نام‌هاي ديگري از جمله ديود تريگر متقارن که برگرفته از منحني مشخصه آن‌ها است، خوانده مي‌شوند. اينکه داياک يک قطعه دوجهتي يا دو طرفه است باعث شده تا ترمينال يا پايه‌هاي آن‌ها به صورت آند-کاتد علامت‌گذاري نشده و به صورت A1 (آند ?) و A2 (آند ?) و همچنين MT1 و MT2 نام‌گذاري شود.

از موارد استفاده دياک براي ايجاد پالس هايي براي کنترل ?? تراياک مي باشد ، براي انتخاب يک دياک ، جريان و ولتاژشکست آن درنظر گرفته مي شود، براي تست دياک با مالتيمتر عقربه اي درحالت اهم و روي کيلو اهم دو سرآن را ازهردوطرف اندازه مي گيريم که ازهيچ طرف نبايد اهمي نشان دهد.