نگهداری و تعمیرات

Maintenance در لغت به معنای نگهداری و تعمیرات است و در اصلاح به کلیه پشتیببانی های لازم و اساسی در نگهداری و تعمیر ماشین آلات گفته می شود. این تعمیر و نگهداری شامل کارهایی از قبیل تنظیم ،تعمیر و حتی تعویض قطعات نیز می گردد. این تعمیرات و نگهداری در مورد سرور شامل نگه داشتن سرور به روز شده و در حال اجرا به طوری که یک شبکه کامپیوتری به آسانی به کار خود ادامه دهد.

معمولا نگهداری از سرور از جمله وظایف یک مدیر شبکه است و این نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه امری بسیار حیاتی می باشد. در واقع اگر maintenance repair and operations دریک شبکه کامپیوتری صورت نگیرد ، صرفنظر از این که شبکه مذکور بزرگ باشد یا کوچک ، نرم افزارها و همچنین کارهای مربوطه آنچنان که انتظار می رود خوب اجرا نمی شوند. بنابراین اگر نگهداری و تعمیر به صورت صحیح انجام نگردد قسمتی و یا حتی کل شبکه دچار اختلال می گردد. برای نگهداری و پشتیبانی از یک سرور شما نیاز به یک مدیر شبکه خواهید داشت . اساسا این بدان معنی است که مدیر باید عملکرد سرور و همچنین هر گونه خطرات امنیتی بالقوه و پروتکل های پشتیبان گیری را در فاصله زمانی مشخص بررسی نماید.