قطعه های الکترونیکی پسیو و اکتیو

دو نوع قطعه وجود دارند- پسيو و اکتيو. اين دو قطعه با هم تفاوت دارند. اين مقاله در مورد قطعات الکترونيکي پسيو و اکتيو و تفاوت هاي بين اين دو بحث مي کند.

قطعات الکترونيکي اکتيو کدام اند؟
قطعات الکترونيکي اکتيو قطعاتي هستند که جريان الکتريکي را کنترل مي کنند. بيشتر برد هاي مدار چاپي الکترونيکي حداقل يک قطعه اکتيو دارند. چند نمونه از اين قطعات عبارتند از: ترانزيستور، لوله هاي خلاء، يکسو کننده کنترل شده باسيليکون (SCR ها).

قطعات الکترونيکي پسيو کدام اند؟
قطعات الکترونيکي پسيو قطعاتي هستند که توانايي کنترل جريان توسط سيگنال الکتريکي ديگري را ندارند. چند نمونه از اين قطعات عبارتند از: خازن، مقاومت، سلف، ترانسفورماتور، و ديود.


مقاومت چيست؟
مقاومت يک قطعه الکتريکي است که در مقابل عبور جريان مقاومت مي کند. يک قطعه پسيو است که براي کنترل يا عدم عبور جريان الکتريکي در مدار همراه با افت ولتاژ روي دو سر قطعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

خازن يک قطعه الکترونيکي پسيو است که مي تواند انرژي را در ميدان الکتريکي بين يک جفت هادي به نام "صفحات"ذخيره کند. فرآيند ذخيره انرژي در خازن شارژ شدن نام دارد. توانايي خازن براي ذخيره بار با کاپاسيتانس اندازه گيري مي شود. خازن ها در مدار هاي الکتريکي به عنوان قطعات ذخيره ساز انرژي مورد استفاده قرار مي گيرند. هم چنين آنها براي ايجاد تمايز بين سيگنال هاي فرکانس بالا و پايين نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. انواع خازن ها مثل خازن هاي الکتروليتي، خازن ها با صفحه موازي و خازن هاي مکانيکي متغير موجود مي باشند.

ديود چيست؟
ديود يک شير يک طرفه براي الکتريسيته است. ديود ها امکان عبور جريان در يک جهت را مي دهند. بيشتر ديود ها يک خط رنگي در يکي از پايه هاي خود دارند. سمت منفي معمولا سفيد است.

مدار هاي مجتمع مجموعه اي از مدار هاي پيچيده هستند.IC ها در انواع و اندازه هاي مختلف در دسترس هستند. کاربرد هاي آنها بر اساس مدار هايشان متفاوت است.

ترانزيستور چيست؟
ترانزيستور يک قطعه نيمه هادي است. اين قطعه بنيان مدار هاي تلفن همراه، کامپيوتر، و چند دستگاه الکترونيکي ديگر است. ترانزيستور پاسخ بسيار سريعي دارد و در چند جا مورد استفاده قرار مي گيرد که عبارتند از: تنظيم ولتاژ، تقويت کننده، سوئيچينگ، مدولاسيون سيگنال و اسيلاتورها. ترانزيستور ها را مي توان به صورت تکي يا به صورت بخشي از مدار مجتمع بسته بندي کرد. برخي از IC ها در يک فضاي بسيار کوچک يک ميليارد ترانزيستور دارند.آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي


قطعات الکترونيکي در اکتيو و پسيو بخش اصلي مونتاژ هر مدار چاپي هستند. هر دو آنها در کارکرد دستگاه الکترونيکي نقش حياتي را ايفا مي کنند. قطعات الکترونيکي براي ايجاد مدار الکترونيکي با کارکردي خاص بايد به هم متصل شوند و اين کار معمولا در برد مدار چاپي (PCB) با لحيم کاري صورت مي پذيرد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ