قطعه های الکترونیکی پسیو و اکتیو

دو نوع قطعه وجود دارند- پسیو و اکتیو. این دو قطعه با هم تفاوت دارند. این مقاله در مورد قطعات الکترونیکی پسیو و اکتیو و تفاوت های بین این دو بحث می کند.

قطعات الکترونیکی اکتیو کدام اند؟
قطعات الکترونیکی اکتیو قطعاتی هستند که جریان الکتریکی را کنترل می کنند. بیشتر برد های مدار چاپی الکترونیکی حداقل یک قطعه اکتیو دارند. چند نمونه از این قطعات عبارتند از: ترانزیستور، لوله های خلاء، یکسو کننده کنترل شده باسیلیکون (SCR ها).

قطعات الکترونیکی پسیو کدام اند؟
قطعات الکترونیکی پسیو قطعاتی هستند که توانایی کنترل جریان توسط سیگنال الکتریکی دیگری را ندارند. چند نمونه از این قطعات عبارتند از: خازن، مقاومت، سلف، ترانسفورماتور، و دیود.


مقاومت چیست؟
مقاومت یک قطعه الکتریکی است که در مقابل عبور جریان مقاومت می کند. یک قطعه پسیو است که برای کنترل یا عدم عبور جریان الکتریکی در مدار همراه با افت ولتاژ روی دو سر قطعه مورد استفاده قرار می گیرد.

خازن یک قطعه الکترونیکی پسیو است که می تواند انرژی را در میدان الکتریکی بین یک جفت هادی به نام "صفحات"ذخیره کند. فرآیند ذخیره انرژی در خازن شارژ شدن نام دارد. توانایی خازن برای ذخیره بار با کاپاسیتانس اندازه گیری می شود. خازن ها در مدار های الکتریکی به عنوان قطعات ذخیره ساز انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. هم چنین آنها برای ایجاد تمایز بین سیگنال های فرکانس بالا و پایین نیز مورد استفاده قرار می گیرند. انواع خازن ها مثل خازن های الکترولیتی، خازن ها با صفحه موازی و خازن های مکانیکی متغیر موجود می باشند.

دیود چیست؟
دیود یک شیر یک طرفه برای الکتریسیته است. دیود ها امکان عبور جریان در یک جهت را می دهند. بیشتر دیود ها یک خط رنگی در یکی از پایه های خود دارند. سمت منفی معمولا سفید است.

مدار های مجتمع مجموعه ای از مدار های پیچیده هستند.IC ها در انواع و اندازه های مختلف در دسترس هستند. کاربرد های آنها بر اساس مدار هایشان متفاوت است.

ترانزیستور چیست؟
ترانزیستور یک قطعه نیمه هادی است. این قطعه بنیان مدار های تلفن همراه، کامپیوتر، و چند دستگاه الکترونیکی دیگر است. ترانزیستور پاسخ بسیار سریعی دارد و در چند جا مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: تنظیم ولتاژ، تقویت کننده، سوئیچینگ، مدولاسیون سیگنال و اسیلاتورها. ترانزیستور ها را می توان به صورت تکی یا به صورت بخشی از مدار مجتمع بسته بندی کرد. برخی از IC ها در یک فضای بسیار کوچک یک میلیارد ترانزیستور دارند.آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی


قطعات الکترونیکی در اکتیو و پسیو بخش اصلی مونتاژ هر مدار چاپی هستند. هر دو آنها در کارکرد دستگاه الکترونیکی نقش حیاتی را ایفا می کنند. قطعات الکترونیکی برای ایجاد مدار الکترونیکی با کارکردی خاص باید به هم متصل شوند و این کار معمولا در برد مدار چاپی (PCB) با لحیم کاری صورت می پذیرد.