عیب یابی باتری

باتري ده روز به روز از بيشتر مي شود يک وسيله الکترونيکي حساس است که ممکن است به راحتي آسيب ببيند اما بعضي از عيب هاي آن به راحتي قابل تعمير است بدون آنکه نياز باشد آن را به تعميرکار موبايل بسپاريد.اصلي از سلول هاي سري تشکيل شده اند و مواد شيميايي داخل آن ها مي تواند مشکلاتي به شرح پديد آورد. اين مطلب نکاتي در مورد آموزش تعميرات موبايل ارائه مي‌دهد و مي‌تواند کمک به آموزش تعميرات آن بکند.
الف) تخليه سريع باتري
ب) خواب الکتريکي
ج) قطعي در مدار باتري

يکي از عيب هاي عمده فساد در باتري است و برحسب نوع تخليه عيب يابي مي شود.
الف) در حالتي که باتري سريع شارژ و دشارژ شود
ب) در حالتي که نرمال، شارژ و سريع دشارژ و سپس خاموش مي گردد
? در حالت اول قطعه هاي مانند:
حد باتري، مقاومت فيوزي دويست و بيست در گوشي هاي خاص اشکال نرم افزاري در آي سي خاص
در حالتي که باتري نرمال شارژ و سريع دشارژ شود ؛ با پيغامي مانند low change مواجه مي شويد.
قطعه هاي مانند:
پاور آمپيلي فاير که ولتاژ خود را از باتري مي گيرد و در زماني که آي سي معيوب شود. باتري سريع تخليه مي شود.
?اشکال دوم در خازن آنتاليوم مدار TX
?اشکال سوم در خود باتري Backup است

خواب الکتريکي :


باتري نياز به شوک دادن دارد که از دستگاه منبع تغذيه استفاده مي شود که بايد از طريق خاصي انجام شود.

دستگاه منبع تغذيه تقسيماتي را براي خود دارد:


? ولتاژ
? جريان
?. شوک دادن به باتري شارژ مستقيم باتري
?/?=?×?/?
???ma
براي عمل شوک دادن سيم منفي را بر روي سيم پليت منفي ثابت نگه داشته و سيم مثبت را به صورت ضربه اي به باتري مي زنيم.
در کار شارژ مستقيم ما ولتاژ مستقيم را يک ولت اضافه مي کنيم در ارتباط با قطعي در مدارباتري،‌اگر در داخل باتري سولفاتگي باشد و يا ارتباط داخلي قطع شود آن را تعويض مي کنيم؛ ولي بايد بدانيم که در حالت قطعي مدار قرار داريم.
در دستگاه منبع تغذيه بر پايه دو پارامتر ولتاژ و جريان مي توان کارهاي خاصي را انجام داد. اگر باتري را به دستگاه منبع تغذيه باتري را وصل مي کنيم و جرياني را نشان ندهد بنابراين قطعي نداريم. به همين علت باتري مي بايست تعويض گردد.
در خواب الکتريکي حالتي به وجود مي آيد که جرياني معادل شش دهم ?/? آمپر يا ششصد ميلي آمپر را مشاهده مي کنيم و مي توان به باتري شوک وارد کرد.

عيب هاي باتري Backup :


خود به خود خاموش کردن گوشي، خود بخود هنگ کردنِ گوشي و يا تخليه سريع گوشي، از دست دادن تنظيم تاريخ، ساعت و يا مواردي مانند هنگ کردن گوشي در حين مکالمه از عيب هاي باتري به شمار مي آيد. دستگاه منبع تغذيه مي تواند در روشن کردن باتري کمک نمايد. عيب يابي موبايل

اولين حرکت براي عيب يابي، پليت هاي مثبت و منفي است


?- پليت و حرارت سنج
?- پليت BSI
براي تشخيص مثبت و منفي آن به وسيله تست بارز يا بوق مي توان تشخيص داد آن پليتي که با منفي اتصال داشته باشد پليت منفي و ديگري مثبت است.
اين کار به وسيله دستگاه مولتي متر اين کار انجام مي شود . وقتي ارتباط برقرار شد بوق دستگاه بلند مي گردد.
براي بررسي عمل نکردن ال سي دي گوشي بايد آي سي‌هاي آن را بررسي کرد.
اگر به وسيله هيت گرفتن بر روي گوشي مشکل حل نشد، قطعه مورد نظرمي بايست تعويض شود.
الف) تعمير کار ماهر و ورزيده کسي است که عيب ياب خوبي باشد
تعمير موبايل
تعمير موبايل
.
ب) عيب ياب زماني در کار خود موفق است که تعويض کار قطعه خوبي باشد.
ج) عيب ياب موفق بايد، لوازم و قطعه ها مربوط به کار خود را در اختيار داشته باشد. بحث ها در مورد تلفن همراه
دو پارامتر اصلي : سخت افزار و نرم افزار است.
لوازم مورد استفاده سخت افزار :
الف) دستگاه تهويه هواي داغ
ب) دستگاه هاي منبع تغذيه شامل :
?. شوک دادن به باتري ها
?. شانه مستقيم
?.روشن کردن بدون باتري
?. روشن کردن شارژهاي فندکي
?.عيب يابي در سري گوشي هاي خاموش؛ بر اساس نحوه جريان گوشي
ج) ست پيچ گوشتي
د) پنس ها – آنتي مگنيک بايد باشند
ه) سيم چين
ر) سيم قلع از نوع سه دهم ميلي متر(?/?)
ز) پيچ گوشتي هاي چهارسوي ريز
چ) شابلون
د) خمير قلع
ذ) سيم قلع کش
خ) روغن لحيم
ت) مايع فلکس ياخمير فلکس و يااسپري فلکس
پ) گيره کار
ث) مولتي متر
ن) نقشه راهنماي اصلي، نقشه مادربرد
تعمير موبايل
تعمير موبايل

ص) استفاده از نرم افزارها
ض) دستگاه باکس
ع) کابل هاي ديتا
غ) دستگاه خواننده کارت حافظه
ي) دستگاه تبادل کننده اطلاعات
بررسي اصولي در مورد تقسيم بندي مداري مادربرد
مادربرد به ? مدار تقسيم مي شود:
الف) مدار RF موسوم به مدار فرکانس هاي راديويي، که خود از دو قسمت تقسيم شده است.
?. RX دريافت فرکانس
?. TX ارسال فرکانس
ب) مدار Buse Band ! کنترل ديجيتال
ج) UI : user interface رابطه ميان کاربرد موبايل 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ