خرابی دی وی آر

نمي تواند تصاوير ضبط شده قبلي را پيدا کند
- کابل هارد دچار مشکل شده است
- هارد خراب شده است
- برنامه ارتقائ مناسب نيست
- روي فايل هاي ضبط شده دوباره ضبط شده است
- برنامه ضبط متوقف شده است

 هنگام جستجو تصاوير ناقص شده
- تنظيمات کيفيت تصاوير خيلي پايين است
- مشکل بازخواني برنامه دارد به دليل کوچک بودن bit data تصاوير در هنگام تمام صفحه بودن قطعه قطعه است
براي حل اين مشکل دستگاه را خاموش روشن کنيد
- مشکل کابل هارد
- مشکل از هارد است
- مشکل سخت افزاري دستگاه است

در هنگام نظارت تصوير هيچ صدايي وجود ندارد
- مشکل از پاور است
- هيچ قدرت صدايي وجود ندارد
- کابل صدا خراب شده است
- دستگاه دچار نقص سخت افزاري شده است

 در هنگام نظارت صدا وجود دارد ولي در بازبيني صدايي وجود ندارد
- تنظيمات درست نيست امکان صدا را enable فعال کنيد
- کانال هاي مشابه هيچ ورودي تصويري ندارد


 زمان نمايشي درست نيست
- تنظيمات درست نيست
- اتصالات باطري درست نيست و يا ولتاژ پايين است

 دستگاه نمي تواند PTZ را کنترل کند
- مشکل از پنل PTZ است
- تنظيمات رمز گشاي PTZ، اتصالات و نصب ها درست نبوده است
- اتصالات کابل درست نيست
- تنظيمات PTZ درست نيست
- رمز گشاي PTZ و پروتکل DVR با هم همخوان نيستند
- رمز گشاي PTZ و آدرس DVR همخوان نيستند
- زماني که رمز گشا هاي متعددي وجود دارد به دليل فاصله زياد و برگشت امواج بايستي 120 اهم مابين رمز گشاي PTZ باشد در غير اين صورت کنترل PTZ ثابت نيست
- فاصله بسيار زياد است

 عمليات موشن دتکت عمل نمي کند
- تنظيمات دوره ها درست نمي باشد
- تنظيمات منطقه موشن دتکت درست نيست
- حساسيت بسيار کم است
- براي بعضي ورژن ها محدوديت سخت افزاري وجود دارد

 نمي توان وارد client-end يا web شد
- ممکن است ActiveX control از کار افتاده (disabled)
- مشکل اتصال به شبکه
- مشکل تنظيمات شبکه
- يوزرنيم يا پسورد معتبر نيست

- وقتي به صورت ريموت وصل مي شويد تصاوير بازبيني شطرنجي است يا تصويري وجود ندارد
- ترافيک شبکه مناسب نيست
- محدوديت کاربري داريد
- در DVR تنظيمات گروه multiple-cast وجود دارد. اين تنظيمات ممکن است بر تصوير تاثير داشته باشند به طور
معمول ما اين گزينه را پيشنهاد نمي کنيم
- ممکن است privacy mask يا محدوديت بازبيني تصوير وجود داشته باشد
- اين کاربر مشخص اجازه ديدن تصوير را ندارد

15- کيفيت خروجي تصوير محلي خوب نيست
- ارتباط شبکه ثابت نيست
- شبکه ثابت نيست
- ناسازگاري IP address
- ناسازگاري MAC address
- کارت شبکه DVR يا pc مناسب نيست
 نمي توانيد نسخه پشتيبان بگيريد
- سيستم ضبط رم زيادي اشغال مي کند و امکان بکاپ گيري را محدود مي کند لذا ضبط را متوقف و بعد نسخه پشتيبان بگيريد
- مقادير اطلاعات زياد است و باعث مشکل مي شود.
- تجهيزات پشتيبان گيري مناسب نيست
- تجهيزات پشتيبان گيري خراب است
اين مطلب نکاتي در مورد آموزش تعميرات دي وي آر ارائه مي‌دهد و مي‌تواند کمک به آموزش تعميرات آن بکند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ