تشخیص پایه های ترانزیستور

معمولاً در هر ترانزیستور ترتیب چیدمان پایه های ترانزیستور، در هر ترانزیستور فرق دارد و باید با توجّه به عکس های راهنما این پایه ها را از هم تشخیص داد. مثلاً ترانزیستور C1959 را در نظر می گیریم و ترتیب پایه های آن به صورت می باشد. (برای تشخیص درست پایه های هر ترانزیستور به کتابهایی با نام کلی مشابهات ترانزیستورها مراجعه کنید. در این کتب ترتیب چیدمان پایه های ترانزستورها مشخص شده است).
نکته: ترانزیستور BJT سرعت قطع و وصل (خاموش و روشن شدن) کمتری نسبت به ترانزیستور FET دارد زیرا ترانزیستور BJT با جریان فرمان می گیرد (یعنی با جریان خاموش و روشن می شود) در حالی که ترانزیستور FET با ولتاژ خاموش و روشن می شود و چون BJT با جریان فرمان می گیرد، باعث ایجاد تلفات در ترانزیستور می گردد ولی در ترانزیستور FETتلفات نداریم. آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی
نکته: عیب ترانزیستور FET این است که جریان عبوری از آن (جریان عبوری از درین-سورس) کم است بنابراین دانشمندان سعی کردند تا ترانزیستور دیگری بسازند که هم جریان عبوری آن مانند BJT زیاد باشد و هم سرعت قطع و وصل آن مانند FET زیاد باشد بنابراین IGBT که ترکیبی از BJT و FET می باشد و فناوری پیشرفته تری نسبت به BJT و FET دارد ساخته شد البته قیمت IGBT بسیار بیشتر از BJT می باشد (در حدود 3 برابر).