تشخیص پایه های ترانزیستور

معمولاً در هر ترانزيستور ترتيب چيدمان پايه هاي ترانزيستور، در هر ترانزيستور فرق دارد و بايد با توجّه به عکس هاي راهنما اين پايه ها را از هم تشخيص داد. مثلاً ترانزيستور C1959 را در نظر مي گيريم و ترتيب پايه هاي آن به صورت مي باشد. (براي تشخيص درست پايه هاي هر ترانزيستور به کتابهايي با نام کلي مشابهات ترانزيستورها مراجعه کنيد. در اين کتب ترتيب چيدمان پايه هاي ترانزستورها مشخص شده است).
نکته: ترانزيستور BJT سرعت قطع و وصل (خاموش و روشن شدن) کمتري نسبت به ترانزيستور FET دارد زيرا ترانزيستور BJT با جريان فرمان مي گيرد (يعني با جريان خاموش و روشن مي شود) در حالي که ترانزيستور FET با ولتاژ خاموش و روشن مي شود و چون BJT با جريان فرمان مي گيرد، باعث ايجاد تلفات در ترانزيستور مي گردد ولي در ترانزيستور FETتلفات نداريم. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
نکته: عيب ترانزيستور FET اين است که جريان عبوري از آن (جريان عبوري از درين-سورس) کم است بنابراين دانشمندان سعي کردند تا ترانزيستور ديگري بسازند که هم جريان عبوري آن مانند BJT زياد باشد و هم سرعت قطع و وصل آن مانند FET زياد باشد بنابراين IGBT که ترکيبي از BJT و FET مي باشد و فناوري پيشرفته تري نسبت به BJT و FET دارد ساخته شد البته قيمت IGBT بسيار بيشتر از BJT مي باشد (در حدود 3 برابر).