بررسی عملکرد و تحلیل کارکرد سیستم کنترل نفوذ جوش

1- ARC FORCE چيست و چرا مورد استفاده قرار مي گيرد :

سيستم ARC FORCEدر دستگاه هاي جوش الکترود به منظور کنترل نفوذ جوش در قطعه کار مورد استفاده قرار مي گيرد ، از نظر فني اين سيستم به اپراتور کمک مي کند تا بتواند براي کارهاي خاص که نياز به جريان بالايي (مانند جوشکاري الکترودهاي سلولوزي) دارند ، بتواند بدون سوراخ شدن قطعه عمليات جوش کاري را انجام دهد . اين سيستم صرفا روي جوش الکترود مورد استفاده قرار مي گيرد که معمولا با کنترل تابعي از سطح ولتاژ و جريان مي تواند ميزان نفوذ جوش را تغيير دهد. شکل کارکرد اين سيستم توسط پردازنده اي که مشخصات و فرمولهاي مربوط به اطلاعات متالوژي هر الکترود را دارد انجام مي شود به طور واضح تر فرد اطلاعات الکترود مورد استفاده ، ضخامت قطعه و جريان را روي دستگاه تنظيم مي کند و سپس دستگاه خود مقادير مولفه هاي ولتاژو جريان را براي شرايط کار تنظيم مي کند .

2- وجود ARC FORCE روي دستگاه هاي اينورتر :
وجود عملگر ARC FORCE روي دستگاه هاي اينوتر امري جالب و قابل بهره وري مي باشد چرا که در اين سيستم ها با انجام عمليات سوئيچ زني با فرکانس بالاي 100 کيلوهرتز ولتاژ به جريان اينورت مي شود و با استفاده از يک فيدبک قسمت کنترل کننده مي تواند فرکانس سوئيچينگ و چرخه کاري را براي شرايط مورد نظر تنظيم نمايد . لذا وجود ARC FORCE با استفاده از يک پردازنده ( براي محاسبه پارامترهاي الکترود ها و تنظيم مولفه ها ) در اين دستگاه ها يک نوع آوري و تکنولوژي پر کاربرد در صنايع جوشکاري حساس و خاص مي باشد .

3- وجود ARC FORCE روي دستگاه هاي فعلي چگونه است :
در حال حاضر کارخانه ها براي افزايش سود فروش خود اقدام به حذف قسمت هاي پردازنده و اصلي برخي سيستم ها روي دستگاه هاي جوش مي کنند . به طور مثال و به زبان ساده از سيستم ARC FORCE تنها ولوم مربوط به کنترل باقي گذاشتند ودر برخي موارد کاربري آن را متمم با صفحه نمايشگر قرار مي دهند اين در صورتي است که هزينه سيستم کامل ARC FORCE از مصرف کننده نهايي گرفته مي شود و تنها سيستمي به ظاهر با اين عملکرد به وي تحويل مي شود . اين مباحث در مورد سيستم ANTI STICK ( عدم چسبيدن الکترود به قطعه کار ) نيز به همين شکل مطرح کي باشد .

4- راهکار ايران ولتاژ براي اين مسئله چيست :
با توجه به مباحث گسترده اي که در مورد اين سيستم مطرح شد اين تصميم اتخاذ گرديد که ولوم بي کاربرد و افزايش دهنده هزينه از روي دستگاه هاي 200 آمپر ، حذف گردد ، اين اقدام علاوه بر کاهش هزينه اضافي و بي منطق اعمال شده به مصرف کننده ، باعث جلوگيري از ايجاد خرابي و پيچيدگي بي مورد اين سيستم ها شده است . سياست اين مجموعه بر اساس صداقت با همکاران بوده و همواره در پي راهکارهاي مهندسي براي ارائه دستگاه هايي با کيفيت بالا و هزينه ي پايين براي کاربران بوده و خواهد بود . اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات جوش اينورتر ارائه مي دهد.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ