بررسی عملکرد و تحلیل کارکرد سیستم کنترل نفوذ جوش

1- ARC FORCE چیست و چرا مورد استفاده قرار می گیرد :

سیستم ARC FORCEدر دستگاه های جوش الکترود به منظور کنترل نفوذ جوش در قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرد ، از نظر فنی این سیستم به اپراتور کمک می کند تا بتواند برای کارهای خاص که نیاز به جریان بالایی (مانند جوشکاری الکترودهای سلولوزی) دارند ، بتواند بدون سوراخ شدن قطعه عملیات جوش کاری را انجام دهد . این سیستم صرفا روی جوش الکترود مورد استفاده قرار می گیرد که معمولا با کنترل تابعی از سطح ولتاژ و جریان می تواند میزان نفوذ جوش را تغییر دهد. شکل کارکرد این سیستم توسط پردازنده ای که مشخصات و فرمولهای مربوط به اطلاعات متالوژی هر الکترود را دارد انجام می شود به طور واضح تر فرد اطلاعات الکترود مورد استفاده ، ضخامت قطعه و جریان را روی دستگاه تنظیم می کند و سپس دستگاه خود مقادیر مولفه های ولتاژو جریان را برای شرایط کار تنظیم می کند .

2- وجود ARC FORCE روی دستگاه های اینورتر :
وجود عملگر ARC FORCE روی دستگاه های اینوتر امری جالب و قابل بهره وری می باشد چرا که در این سیستم ها با انجام عملیات سوئیچ زنی با فرکانس بالای 100 کیلوهرتز ولتاژ به جریان اینورت می شود و با استفاده از یک فیدبک قسمت کنترل کننده می تواند فرکانس سوئیچینگ و چرخه کاری را برای شرایط مورد نظر تنظیم نماید . لذا وجود ARC FORCE با استفاده از یک پردازنده ( برای محاسبه پارامترهای الکترود ها و تنظیم مولفه ها ) در این دستگاه ها یک نوع آوری و تکنولوژی پر کاربرد در صنایع جوشکاری حساس و خاص می باشد .

3- وجود ARC FORCE روی دستگاه های فعلی چگونه است :
در حال حاضر کارخانه ها برای افزایش سود فروش خود اقدام به حذف قسمت های پردازنده و اصلی برخی سیستم ها روی دستگاه های جوش می کنند . به طور مثال و به زبان ساده از سیستم ARC FORCE تنها ولوم مربوط به کنترل باقی گذاشتند ودر برخی موارد کاربری آن را متمم با صفحه نمایشگر قرار می دهند این در صورتی است که هزینه سیستم کامل ARC FORCE از مصرف کننده نهایی گرفته می شود و تنها سیستمی به ظاهر با این عملکرد به وی تحویل می شود . این مباحث در مورد سیستم ANTI STICK ( عدم چسبیدن الکترود به قطعه کار ) نیز به همین شکل مطرح کی باشد .

4- راهکار ایران ولتاژ برای این مسئله چیست :
با توجه به مباحث گسترده ای که در مورد این سیستم مطرح شد این تصمیم اتخاذ گردید که ولوم بی کاربرد و افزایش دهنده هزینه از روی دستگاه های 200 آمپر ، حذف گردد ، این اقدام علاوه بر کاهش هزینه اضافی و بی منطق اعمال شده به مصرف کننده ، باعث جلوگیری از ایجاد خرابی و پیچیدگی بی مورد این سیستم ها شده است . سیاست این مجموعه بر اساس صداقت با همکاران بوده و همواره در پی راهکارهای مهندسی برای ارائه دستگاه هایی با کیفیت بالا و هزینه ی پایین برای کاربران بوده و خواهد بود . این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات جوش اینورتر ارائه می دهد.