انواع ایسیوهای بوش آلمان ECU .BOSCH

BOSCH MP 5.2 . زانتیا 2000
BOSCH MP 7.3 . زانتیا 1800
BOSCH ME 7.4.4 پژو206. پارس
BOSCH. 7.4.5 پژو 206SD
BOSCH 7.4.9
BOSCH 7.9.7.1
و ....

نکته 1:
قابل توجه برای شما این است که وقتی کسی آموزش تعمیرات ecu و توانایی تعمیر ECU SL96 یا Sagem s-2000 را پیدا می کند فرقی نمی کند که اینECU برای چه خودرویی استفاده شده باشد این ECU می تواند برروی خودرو پیکان RD سمند 405 پرشیا و یا هر خودرو دیگری باشد.آموزش تعمیرات ایسیو

برد آنها شبیه یکدیگر بوده (95./.) و فقط از لحاظ برنامه ریزی های Ic ها و یا شکل با همدیگر تفاوت دارند .

نکته2 :

وقتی که ما قدرت تعمیر ECU -S2000 را پیدا می کنیم این ECU به شماره های متفاوتی که برروی ECU قید شده وجود دارد .

مثال : S200010-S200011-S2000 3E-S2000 3f-S2000 35-S2000 -Pl4
تمام این Ecu ها یی که نام بردیم یکی هستند که بر روی اکثر خودروهای ایران خودرو و سایپا از آنها استفاده می شده پس وقتی که شما تعمیرات ECU S2000 را فرا گرفتید یعنی تمام ECU های که S2000 هستند را بدون توجه به نوع خودرو قادر به تعمیر آنها هستید .