اشکال های کارت گرافیک

براي مشخص کردن اشکالات مربوط به يک کارت گرافيکي مستقل ، کامپيوتر را خاموش کنيد و کيس را باز نمائيد . در حالي که کامپيوتر هنوز هم به برق متصل است و قبل از لمس کردن قطعات داخلي آن ، براي تخليه الکتريسيته ساکن ، يکي از بخش هاي فلزي رنگ نشده را لمس نمائيد . سپس ، کابل برق را درآوريد ، کابل ويدئويي را جدا کنيد و کارت گرافيکي را چک کنيد . اگر کارت گرافيکي به درستي در شکاف توسعه جاي گرفته بود يا اگر گرد و خاک زيادي بر روي آن نشسته بود که چک کردن آن را دشوار مي کرد در نتيجه بايد کانکتورهاي منبع تغذيه را در آوريد . پيچ هاي پشتي را باز کنيد و کارت را از شکاف توسعه بيرون بکشيد . ممکن است براي آزاد کردن کارت گرافيکي مجبور باشيد زبانه آن را خم کنيد . پس از انجام اين کار ، با دقت زياد کارت را از شکاف توسعه درآوريد . حالا کارت را به دقت بررسي کنيد ، گرد و خاک را از روي آن پاک کنيد و همچنين شکاف توسعه مادربرد را نيز تميز کنيد . کارت گرافيکي را دوباره در سر جاي خود قرار دهيد و اطمينان حاصل کنيد که با شکاف ، align شده باشد . پيچ هاي آن را ببنديد ، کابل ويديوئي را به آن متصل کنيد و کيس را ببنديد و کامپيوتر را روشن کنيد .

اگر شما کارت گرافيکي ديگري نيز بر روي سيستم خود داريد ، آن را در شکاف توسعه همين کارت نصب کنيد . اگر اين کار نيز مشکل شما را حل نکرد ، احتمالاً بايد اشکال کارت گرافيکي را بررسي و برطرف کنيد . آموزش تعميرات کامپيوتر

اجزا و قطعات داخلي کامپيوتر را چک کنيد . گاهي اوقات ، قطعاتي که در مجاورت مانيتور يا کارت گرافيکي قرار گرفته اند مي توانند باعث بروز مشکلات ويدئويي شوند. يکي از اين اشکالات رايج ، به ram مربوط مي شود. اگر ماژول هاي رم موجود بر روي سيستم شما به شکلي نادرست نصب شده باشند و يا از کار افتاده باشند ، صفحه نمايش شما شناسايي نمي شود و کامپيوتر بوت نمي گردد . کامپيوتر از خاموش کنيد . يک قسمت فلزي از کيس را براي تخليه الکتريسيته ساکن لمس کنيد و کامپيوتر را از برق بکشيد . ماژول هاي رم عموماً در سمت راست پردازنده قرار دارند . براي برداشتن ماژول ها ، کليپ هايي را که در دو انتهاي هر ماژول قرار دارند فشار دهيد . با انجام اين کار ، ماژول ها بايد از شکاف خود بيرون بزنند . ماژول ها را براي آگاهي از خرابي هاي قابل رويت چک کنيد ، گرد و غبار آن ها را پاک کنيد و چنان چه از نظر فيزيکي اشکالي در آن ها مشاهده نکرديد ، آن ها را مجدداً سر جاي خود بگذاريد . اطمينان حاصل کنيد که ماژول ها به درستي در شکاف هاي خود قرار گرفته باشند و سپس ماژول ها را براي جاي گرفتن در شکاف هاي مربوطه رو به پائين فشار دهيد . کيس را ببنديد . پي سي را به برق متصل کنيد و آن را روشن نمائيد . اگر مشکل هنوز هم وجود داشت . ممکن است نياز به عيب يابي ram داشته باشيد .

اگر بعد از امتحان تمام راه هاي بالا هنوز هم نمي توانيد تصويري بر روي مانيتور خود ببينيد ، هر يک از قطعات پي سي شما مي تواند باعث بروز اين اشکال شده باشند.

CMOS را پاک کنيد . CMOS (يا Complimentary Metal Oxide Semiconductor ) ، زمان ساعت داخلي و تنظيمات سيستمي اصلي کامپيوتر شما را نگه مي دارد. اگر تنظيمات BIOS به شکلي نادرست تعريف شده باشند و کامپيوتر شما بوت نشود. ممکن است نياز به پاک کردن حافظه CMOS و بازيابي تنظيمات پي سي به حالت کارخانه اي پيدا کنيد .

سعي نکنيد CMOS را دست کاري کنيد مگر اين که به اين کار وارد باشيد . در اين فرآيند بايد کيس کامپيوتر را باز کنيد ، در نتيجه اين کار را با احتياط انجام دهيد . کامپيوتر را خاموش کنيد ، کيس را باز کنيد ، الکتريسيته ساکن را همان گونه که در بالا توضيح داده شد تخليه کنيد و کامپيوتر را از برق بکشيد . سپس مکان باطري دکمه اي سيستم را که انرژي CMOS را تامين مي کند مشخص کنيد اين باطري شبيه به يک سکه است . در نزديکي اين باطري ، شما مي توانيد جامپر CMOS را مشاهده کنيد که از سه جامپر يا پين بر روي مادربرد تشکيل مي شود . براي پاک کردن حافظه CMOS ، cap جامپر را برداريد و آن را حرکت دهيد و آن را در پين مياني قرار دهيد . cap را در حدود 10 ثانيه در همين جا قرار دهيد . سپس ، cap جامپر را به محل اوليه خود برگردانيد ، بازگرداندن آن به مکان اوليه بسيار مهم است زيرا در غير اين صورت کامپيوتر بوتنخواهد شد . وقتي CMOS پاک شد ، کيس را ببنديد ، پي سي را به برق متصل کنيد و آن را روشن کنيد . ممکن است در حالي که کامپيوتر بوت مي شود مجبور باشيد براي تائيد اين که تنظيمات کامپيوتر به حالت کارخانه اي بازگشته ، دکمه اي را فشار دهيد . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ