UNICHIP یا فنآوری تنظیم ECU

امروزه موتورهاي انژکتوري نقشي بسيار اساسي در موفقيت صنايع خودروسازي ايفاء مي‌نمايند و کيفيت و قابليتهاي آن، درصد کارايي خودرو را نشان مي‌دهد. همانطور که مي‌دانيم کنترل کننده موتورهاي انژکتوري، بردي الکترونيکي به نام ECU مي‌باشد و در واقع کارايي اين بخش تعيين کننده کيفيت يک موتور و در ابعادي ديگر کيفيت خودرو خواهد بود؛ بدين معني که هرچقدر ECU يک موتور بهتر طراحي شده باشد، آن موتور کيفيت بهتري خواهد داشت.

ECU بر اساس سنسورهايي که بدان متصل است شرايط کار موتور را درک کرده و فرامين مناسب را به انژکتورها و شمعها صادر مي‌کند. از آنجا که ديناميک خودرو بسيار پيچيده و غير خطي مي‌باشد، طراحان ECU براي سهولت کار، جداولي را به نام map داخل حافظه ECU مي‌ريزند که در آن مقدار پاشش سوخت و زاويه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چه دقت اين جداول بيشتر باشد، دقت عملکرد ECU بيشتر خواهد بود.

نکته‌اي که بايد توجه کرد اينست که مقادير اين جدولها وابستگي مستقيمي به پارامترهاي جغرافيايي موتور، نظير فشار و دماي هوا دارد. شرکتهاي خودروسازي، ECU را براي يک آب و هواي خاص طراحي نمي‌کنند بلکه مقادير map را بگونه‌اي تنظيم مي‌کنند که براي انواع شرايط جغرافيايي جوابي بهينه و معقول بدهد. بنابراين map، در اين حالت براي تمام خودروهاي از يک مدل بهينه است نه هر خودروي خاص؛ زيرا هيچ دو خودرويي، حتي از يک مدل کاملاً مانند يکديگر نيستند.

اگر سيستمي بتواند اين نقيصه را از ECUها برطرف کند، آنگاه مي‌توان به طور اختصاصي map هر خودرو را کاليبره کرده و توان آن را افزايش داد.

 

امروزه تيونينگ ECU خودروها، بحث جا افتاده اي است و شرکتهاي بسياري در اين زمينه فعاليت مي کنند بطور کلي دو روش براي تيونينگ خودروهاي انژکتوري وجود دارد. روش اول خواندن ديتاهاي map) ECU )و دادن ديتاهاي جديد

شرکتهاي بسياري در اين زمينه فعالند از جمله: Eurochip، Chip Tuning، Tech TV، Autospeed و ..

.يکي از اشکالات اين روش اينست که بشدت وابسته به ساختار ECU است و با پيچيده شدن سخت افزار ECU امکان خواندن و تغيير ديتاهاي آن مشکل و گاهي غيرممکن مي شود مگر آنکه شرکت سازنده ECU خود نحوه دسترسي به اطلاعات را در اختيار شرکتهاي تيونينگ بگذارد.

روش دوم اضافه کردن يک سخت افزار جانبي به ECU جهت تغيير پارامترهاي ECU است. اين روش گرچه گرانتر تمام مي شود اما وابسته به نوع ECU نيست.

يکي از شرکتهايي که در اين زمينه فعال است شرکت Dastek است. شرکتي که در آفريقاي جنوبي قرار دارد بدانيد که اين شرکت بظاهر کوچک توانسته است محصول خود را به کشورهاي مختلف دنيا صادر کند نام اين محصول UNICHIP است. آموزش تعميرات ECU

اصول عملکرد UNICHIP بدين صورت که سنسورهاي اصلي در يک موتور انژکتوري (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه کار موتور، مقاديري مجازي از اين دو سنسور را به ECU اعمال مي‌کند؛ بگونه‌اي که رفتار ECU نسبت به حالت قبل بهبود پيدا مي‌کند.

آمارها نشان مي‌دهد که موفقيت UNICHIP در اين زمينه بسيار بالا بوده است:از هر 400 خودرو، فقط يک خودرو ممکن است با UNICHIP بهينه نگردد، 80% خودروهايي که در آفريقاي جنوبي استفاده مي‌شوند، UNICHIP را در خودروهاي خود نصب کرده‌اند، UNICHIP بر روي بيش از 320 مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنيا پياده شده است.