نکاتی در مورد مانیتورهای LCD

روي صفحه LCD ها با ماده اي مات پوشيده شده است که نور کمتري را نسبت به CRT هاروي صفحه LCD ها با ماده اي مات پوشيده شده است که نور کمتري را نسبت به CRT ها منعکس مي کند. يعني شما بازتاب کمتري خواهيد داشت و مي توانيد تصوير را بهتر ببينيد ، خصوصاً وقتي بازتاب نور خورشيد روي ديوار پشت مانيتور و يا حتي خود مانيتور مي افتد. در اين مقاله ما به شما توضيح خواهيم داد که درباره يک مانيتور LCD بايد چه نکاتي را در نظر بگيريد تا انتخاب صحيحي داشته و خريدي را که مطابق نيازتان نيست انجام ندهيد. نکاتي که توضيح خواهيم داد به شرح زير است: مزاياي داشتن يک صفحه نمايش LCD. نکاتي که به هنگام خريد يک صفحه نمايش LCD بايد در نظر داشت.

توضيح درباره خصوصيات و ويژگي هاي ظاهر ي يک صفحه نمايش LCD. معايب و مشکلاتي که ممکن است با آن ها مواجه شويد. راهنمايي هاي لازم در مورد مشخصات بعضي LCD ها که به هنگام خريد بايد در نظر بگيريد. مزاياي داشتن يک صفحه نمايش LCD.اولا نگران سرمايه گذاري براي خريد چنين کالايي نباشيد. LCD ها آينده صفحه نمايش کامپيوتر ها هستند. در سال ???? شاهد رشد سريع بازار LCD ها پيشرفت تکنولوژي و پايين آمدن قيمت آن ها بوديم. اگر اين مسأله را با بازار مانيتورهاي CRT (مانيتورهاي اشعه کاتدي که قبل از آمدن LCD ها متداول بود) مقايسه کنيد ، خواهيد ديد که تکنولوژي آن ها در اين چند سال اخير پيشرفت چنداني نداشته است و حتي در سال ???? ، قيمت مانيتورهاي CRT کاهش قابل ملاحظه اي نداشت. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات مانيتور ارائه مي دهد.