plug and play چیست ؟

آموزش تعمير کامپيوتر - در نصب سخت افزارهاي کامپيوتر هاي شخصي pc زياد با عبارت plug&play برخورد کرديد هنگامي که‌ ويندوز نصب مي کنيد و موقع‌ نصب‌ يک‌ سخت‌افزار مثلاً کارت‌ صدا، مودم‌ و... روي‌ صفحه‌ مونيتور اين عبارت را نشان‌ مي‌دهد؛ البته‌ خيلي‌ هم‌ بي‌ربط‌ نيست‌ چون‌ Plug&Play به‌ پشتيباني‌ سيستم‌عامل‌ وابسته‌ است‌.

بيشتر سيستم‌ عامل‌هاي‌ جديد با مکانيزم‌ Plug&Play سازگاري‌ دارند يعني‌ آنها مي‌توانند در سخت‌افزاررايانه‌ جستجو کرده‌، آنها را شناسايي‌ و در صورت‌ نياز به‌ صورت‌ خودکار نصب‌ کنند. P&P در ويندوز، از ويندوز 95 به‌ بعدمطرح‌ شد. به‌ همين‌ علت‌ است‌ که‌ امروزه‌ وقتي‌ شما يک‌ وسيله‌ جديد براي‌ رايانه‌تان‌ مي‌خريد، راحت‌ و بي‌دردسر، ويندوز آن‌ را شناسايي‌ و درايور را نصب‌ مي‌کند؛ در صورتي‌ که‌ اين‌ کار در DOS يا Win3.1 به‌ اين‌ راحتي‌ها نبود.

Plug&Play هم‌ به‌ پشتيباني‌ نرم‌افزاري‌ و هم‌ سخت‌افزاري‌ نيازمند است‌. در واقع‌ يک‌ سري‌ خصوصيات‌ سخت‌افزاري‌ لازم‌ است‌ تا نرم‌افزار بتواند بدرستي‌ آن‌ را شناسايي‌ کند. يکي‌ از اين‌ خصوصيات‌ به‌ نوع‌ باس‌ سيستم‌ مربوط‌ است‌ باس‌ بايد توانايي‌ تشخيص‌تغييرات‌ در پيکربندي‌ خودش‌ را داشته‌ باشد (يک‌ وسيله‌ اضافه‌ شده‌ يا تغييري‌ رخ‌ داده‌؟) مثلاً باس‌هاي‌ MCA يا ISA درگذشته‌ P&P را پشتيباني‌ نمي‌کردند؛ اما باس‌هاي‌ PCI امروزي‌ اين‌ توانايي‌ را دارند.
علاوه‌ بر اين‌ سخت‌افزار، بايد به‌ يک‌سري‌ کد که‌ به‌ IDcode معروف‌ است‌ مجهز باشد تا نرم‌افزار بتواند آن‌ را بشناسد (مثلاً شماره‌ سريال‌). مرحله‌ بعد نوبت‌ سيستم‌ عامل‌ است‌ که‌ بتواند اين‌ تغييرات‌ را handle کند به‌ اين‌ صورت‌ که‌ باس‌ توسط‌ پيغام‌ هايي‌ که‌ وقفه‌ (int) ناميده‌ مي‌شود به‌ سيستم‌ عامل‌ خبر مي‌دهد که‌ تغييراتي رخ‌ داده‌ و سيستم‌ عامل‌ بايد اطلاعاتي‌ را از باس‌ بخواند و تغييرات‌ راشناسايي‌ کند. بعد هم‌ Driver لازم‌ آن‌ سخت‌افزار را Load کرده‌ (از فهرست‌ درايورهاي‌ خودش‌ يا CD مربوطه‌) و بعد آن‌ رانصب‌ کند تا سخت‌افزار بتواند شروع‌ به‌ کار کند.
به‌ اين‌ ترتيب‌ P & P يک‌ سري‌ قابليت‌هاي‌ سخت‌افزاري‌ است‌ که‌ براي‌سهولت‌ نصب‌ سخت‌افزار از آنها استفاده‌ مي‌شود.
منبع: ميکرو رايانه 

لوازم جانبی خودرو