مستر چیست؟

رولی حدود 125 یا 100 یاردی بعرض بسته به نوع دستگاه
A4-B4-A3 بودن

است که از دولایه در ضخامت میکرونی تشکیل شده است:
1- لایه الیافی (کاغذ سلولزی)
2- لایه پلاستیکی پلی اتیلن

لایه الیافی : با پیجیدن مستر دور سیلندر لایه الیافی مرکب سیلندر را به خود جذب می کند و باعث استحکام لایه پلی اتیلنی مستر نیز می شود
لایه پلاستیکی: از ایزومرهای پلی اتیلن است که در حرارت 165 تا 195 سانتیگراد ذوب میشود . آموزش تعمیر ماشینهای اداری
حال مکانیسم کار بدین گونه است که لامپهای حرارتی ترموهد دیتای CCD را به حرارت تبدیل می کنند و همزمان با عبور مستر لایه پلی اتیلنی مستر را ذوب می کنند قسمتهای ذوب شده مرکب هنگامیکه دور سیلندر می پیچند از خود عبور می دهند به هنگام عبور کاغذ پرس زیر سیلندر کاغذ را به دور سیلندر فشار می دهد و مرکب عبوری از درزهای سوخته شده جذب کاغذ می گردند .