اینفرارد Infrared چیست ؟

"Infrared" يا اشعه مادون قرمز ( ترجمه فارسي آن اشعه فروسرخ است ) يك تابش الكترومغناطيسي با طول موج بيشتر از امواج مرئي و كوتاهتر از امواج راديويي است. با توجه به اينكه رنگ سرخ طولاني‌ترين طول موج را دارد، تابش فروسرخ يا مادون‌قرمز داراي طول موجي بين تقريباً ??? نانومتر و ? ميلي‌متر است و از سه نوع فرآيند مغناطيسي براي ارسال داده‌هاي خود استفاده مي‌كند.

با توجه به سهم امواج مادون قرمز از طيف رنگها، استفاده‌هاي كاربردي زيادي را مي‌توان براي اين امواج نام برد از جمله يافتن مقصد و رهگيري هدف در موارد نظامي، تنظيم دما از راه دور، استفاده در بي‌سيمها براي ارتباطات short-area، طيف بيني و پيش‌بيني وضعيت هوا.
تلسكوپ‌هاي فضايي ساخته‌شده با استفاده از فناوري مادون قرمز نيز در شاخه‌يي از نجوم به نام "نجوم مادون قرمز يا فروسرخ" استفاده مي‌شوند.
اين نوع تلسكوپها وارد قسمتها و مناطق گردوخاكي و غبارآلود فضا مانند ابرهاي مولكولي مي‌شوند و اشيا و اجرام با دماي پايين مانند سياراتي كه در فواصل دور به دور ستارگاني ديگر مي‌گردند را شناسايي مي‌نمايند و همچنين به يافتن اجرام و سياراتي مي‌پردازند كه بر اثر انفجارهاي فضايي، مدتها پيش از بين رفتند و تنها بقايايي اندك از خود بر جاي گذاشتند. آموزش تعمير کامپيوتر
در فناوري‌هاي هسته‌ ايي و اتمي نيز انرژيهاي فروسرخ، ارتعاشات مولكولي را با ايجاد تغيير در قطبيت آنها از بين مي‌برند و براي مطالعه‌ي حالتهاي انرژي مولكولي، وضعيتي ثابت و پايدار ايجاد مي‌كنند.
طيف‌بيني فروسرخ نيز سنجش ميزان جذب و انتقال فوتونها در محدوده‌ي انرژي فروسرخ است كه بر اساس شدت و فركانس آنها انجام مي‌شود.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ