اینفرارد Infrared چیست ؟

"Infrared" یا اشعه مادون قرمز ( ترجمه فارسی آن اشعه فروسرخ است ) یك تابش الكترومغناطیسی با طول موج بیشتر از امواج مرئی و كوتاهتر از امواج رادیویی است. با توجه به اینكه رنگ سرخ طولانی‌ترین طول موج را دارد، تابش فروسرخ یا مادون‌قرمز دارای طول موجی بین تقریباً ۷۵۰ نانومتر و ۱ میلی‌متر است و از سه نوع فرآیند مغناطیسی برای ارسال داده‌های خود استفاده می‌كند.

با توجه به سهم امواج مادون قرمز از طیف رنگها، استفاده‌های كاربردی زیادی را می‌توان برای این امواج نام برد از جمله یافتن مقصد و رهگیری هدف در موارد نظامی، تنظیم دما از راه دور، استفاده در بی‌سیمها برای ارتباطات short-area، طیف بینی و پیش‌بینی وضعیت هوا.
تلسكوپ‌های فضایی ساخته‌شده با استفاده از فناوری مادون قرمز نیز در شاخه‌یی از نجوم به نام "نجوم مادون قرمز یا فروسرخ" استفاده می‌شوند.
این نوع تلسكوپها وارد قسمتها و مناطق گردوخاكی و غبارآلود فضا مانند ابرهای مولكولی می‌شوند و اشیا و اجرام با دمای پایین مانند سیاراتی كه در فواصل دور به دور ستارگانی دیگر می‌گردند را شناسایی می‌نمایند و همچنین به یافتن اجرام و سیاراتی می‌پردازند كه بر اثر انفجارهای فضایی، مدتها پیش از بین رفتند و تنها بقایایی اندك از خود بر جای گذاشتند. آموزش تعمیر کامپیوتر
در فناوری‌های هسته‌ ایی و اتمی نیز انرژیهای فروسرخ، ارتعاشات مولكولی را با ایجاد تغییر در قطبیت آنها از بین می‌برند و برای مطالعه‌ی حالتهای انرژی مولكولی، وضعیتی ثابت و پایدار ایجاد می‌كنند.
طیف‌بینی فروسرخ نیز سنجش میزان جذب و انتقال فوتونها در محدوده‌ی انرژی فروسرخ است كه بر اساس شدت و فركانس آنها انجام می‌شود.
منبع: میکرو رایانه