دستگاه فتوکپی چگونه کار می کند

به هر مغازه تجاري که وارد شويد دستگاه فتوکپي خواهيد ديد و عده اي که در صف منتظر استفاده از آن هستند. براي اکثر کارها دستگاه فتوکپي همچون ميز و صندلي به يک وسيله رايج تبديل شده است.

چگونه بود اگر مجبور بوديم همچون گذشته براي کپي برداري از مستندات مهم از دست استفاده کنيم. اکثر ما از چگونگي کار دستگاه فتوکپي اطلاعي نداريم و تنها منتظر مي مانيم که کپي ها مرتب به درون مخزن کاغذ ارسال شوند.در اين مقاله به چگونگي عملکرد دستگاه کپي بعد از آنکه شما دکمه Start را زديد مي پردازيم.
اصول
گرفتن کپي با چندين قدم پايه شروع مي گردد.
- باز کردن درپوش دستگاه کپي
- قرار دادن مستندات از طرف نوشته هاي ان بر روي شيشه
- انتخاب گزينه هايي کي مي خواهيم(تعداد صفحات ، اندازه ، روشني يا تاريکي)
- فشردن کليد Start
کاري که در اين مرحله رخ مي دهد شگفت انگيز است در بطن آن دستگاه کپي به خاطر يک اصل فيزيکي کار ميکند : بارهاي غير هم نام يکديگر را مي ربايند.
هنگام کودکي شما حتما با الکتريسيته ساکن و بادکنک کار کرده ايددر يک روز خشک زمستاني مي توانيد با ماليدن بادکنک به ژاکت خود الکتريسيته ساکن در ان ايجاد کنيد. بادکنکي که با الکتريسيته ساکن شارژ شده است مي تواند قطعات کوچک کاغذ و ذرات شکر را به راحتي جذب کند.
دستگاه فتوکپي نيز روند مشابهي را دنبال مي کند :
- درون دستگاه کپي درام(drum)ي موجود است که تا اندازه زيادي مانند بادکنک عمل مي کند. شما مي توانيد ان را با نوعي الکتريسيته ساکن شارژ مي شود.
- همچنين درون دستگاه فتوکپي پودر سياه رنگ بسيار ظريفي به نام تونر موجود
است. درام(drum)ي که با الکتريسيته ساکن شارژ مي شود مي تواند ذرات تونر را جذب کند.
3 چيز در مورد درام(drum) و تونر وجود دارد که اجازه مي دهد دستگاه کپي کار خود را به خوبي انجام دهد:
- درام(drum) مي تواند به صورت انتخابي شارژ شود. در نتيجه فقط قسمتهايي از آن تونر را جذب مي کند. در دستگاه کپي شما تصويري – با الکتريسيته ساکن – روي سطح درام(drum) ايجاد مي کنيد. جايي که کاغذ اصلي سياه است بر روي درام(drum) الکتريسيته ساکن ايجاد اما جايي که سفيد است ايجاد نمي کند. چيزي که شما مي خواهيد اين است که بخش سفيد کاغذ پودر تونر را جذب نکند.براي انجام اينکار دستگاه کپي از نور استفاده مي کند و به اين خاطر است که به آن دستگاه قتوکپي مي گويند(کپي با استفاده از نور)
- به طريقي تونر بايد به سطح درام(drum) و از آنجا به سطح کتغذ انتقال يابد. درام(drum) به صورت انتخابي کاغذ را جذب مي کند. آنگاه سطح کاغذ با الکتريسيته ساکن شارژ مي شود و تونر از سصطح درام(drum) به سطح خود مي کشد.
- تونر به دما حساس است و در نتيجه هنگامي که ذرات نرم تونر از درام(drum) جدا مي شوند با استفاده از گرما به سطح کاغذ مي چسبند.
درام(drum) يا تسمه از مواد هادي نور ساخته مي شوند. در اين بخش مراحل ايجاد يک فتوکپي را شرح مي دهيم.
- سطح درام(drum) شارژ مي شود.
- باريکه نور شديدي از کاغذي که روي شيشه دستگاه کپي قرار داده شده است عبور مي کند. نور از قسمت هاي سفيد کاغذ منعکس شده و با سطح درام(drum) زير آن تماس برقرار مي کند.
- هنگامي که فوتون هاي نور با سطح درام(drum) برخورد مي کند الکترون ها از اتم هاي حساس به نور درام جدا شده و سطح مثبت بالايي را خنثي مي کند(ناحيه شارژ شده). نواحي تيره سطح کاغذ(مانند متن و تصاوير) نور را به سطح درام(drum) منعکس نميکند و در نتيجه نواحي با بار مثبت روي درام(drum) باقي مي ماند.
- آنگاه رنگينه هاي تيره که با بار منفي شارژ شده اند(تونر) در سطح درام پخش مي شوند و اين ذرات رنگينه به بارهاي مثبتي که روي درام باقي مانده اند مي چسبند.
- آنگاه صفحه کاعذي که با بار مثبت شارژ شده است از سطح درام عبور مي کند که در نتيجه آن ذرات تونر از سطح درام به روي کاغذ جذب مي شوند.
- در اين مرحله کاغذ گرم مي شود تا ذرات تونر را با سطح کاغذ بياميزد. اين مطلب مي تواند نکاتي در مورد آموزش تعميرات فتوکپي ارائه دهد.

لوازم جانبی خودرو