انواع درام های فتوکپی

دسته اي از سيم ها

دسته هاي سيم از الکتريسيته ساکن براي پوشاندن درام دريافت کننده
نور و کاغذ کپي با لايه نازکي از يون هاي مثبت استفاده مي کند.
يکي از اين سيم ها به صورت موازي به سطح درام کشيده شده و سطح هادي نور را با يون هاي مثبت شارژ مي کند. يکي از سيم هاي ديگر نيز براي پوشاندن سطح کاغذ در مسيري که به طرف درام ارسال مي شود جايگذاري شده است.


لامپ و لنزها
ايجاد يک کپي نيازمند به يک منبع نور با انرژي کافي براي آزاد کردن الکترون ها از اتم هاي هادي نور است. کدام طول موجهاي نور مي توانند اين کار را انجام دهند؟ به نظر مي رسد که اکثر طيف مرئي نور حامل انرژي کافي براي انجام اين فرايند هستند مخصوصا طيف سبز و آبي انتهايي هر چيز پايين تر از بخش قرمز طيف مرئي ضعيف تر از آن است که بتواند مواد هادي نور را فعال کند. و با وجود اينکه نور UV براي فتوکپي داراي نيروي بيشتري است. ولي براي چشم و پوست مضر است. به اين دليل استفاده از نور مهتابي يا لامپ نئون براي تاباندن نور بر روي متن اصلي استفاده مي شود.
هنگامي که لامپ درون دستگاه کپي روشن مي شود از يک سمت به سمت ديگر دستگاه مي رود در نتيجه يک نوار از کاغذ را در هر بار روشن مي نمايد. آينه اي که به لامپ متصل است نور منعکس شده را از درون لنزها به سمت درام در حال گردش در بخش پاييني هدايت مي کند. لنزها دقيقا همانند هماني که در دوربين فيلم برداري شما است کار ميکند يعني به شما اين امکان را ميدهد تا يک کپي از تصوير را در محل خاصي متمرکز کنيم. با وجود اينکه شما نمي توانيد واقعا تصوير را بر روي دستگاه کپي طوري متمرکز نماييم تا بر شفافيت محصول نهايي تاثير بگذارد. با اين حال شما مي توانيد فاصله بين لنز ها و سند اصلي يا بين لنزها و درام را تغير دهيد تا اندازه تصوير اصلي کپي خودتان را کوچکتر يا بزرگتر نماييد. آموزش تعمير ماشينهاي اداري


تونر
تونر معمولا به عنوان جوهر خشک شناخته مي شود ولي در واقع هيچ ارتباطي با جوهر ندارد. جوهر مايعي رنگينه دار است. تونر پودري با ذرات ريز از نوع پلاستيک که با بار منفي شارژ شده اند است رنگ سياه در تونر فتوکپي از رنگدانه هايي که با ذرات پلاستيکي هنگام ساخت مخلوط شده اند نشعت مي گيرد.

مهره کوچکي که با ذرات تونر پوشيده شده است.