Reboot شدن اتوماتیک در XP

آموزش تعمیرات کامپیوتر -بعضی اوقات هنگام كار كردن با ویندوز XP به طور ناگهانی و بدون این كه از كاربر سوالی شود كامپیوتر Reboot می شود گاهی اوقات این اتفاق به دلیل رخ دادن یك خطا در ویندوز است .
اگر تمایل دارید بفهمید این خطا چیست می توانید Reboot شدن خود كار را در ویندوز XP غیر فعال كنید. برای این كار در Control Panel وارد قسمت System شوید و به بخش Advanced بروید. زیر بخش Startup and Recovery روی Setting كلیك كنید. زیر بخش System Failure Failure علامت كنار Automatically restart را بردارید.

البته دقت كنید اگر دلیل Reboot شدن كامپیوتر بروز خطا در ویندوز نباشد (مثل داغ شدن ::angry:: CPU) كامپیوتر مثل گذشته به طور ناگهانی Reboot می شود.
منبع: میکرو رایانه