عکس گرفتن از صفحه مونیتور

آموزش تعمیر کامپیوتر - در هر محیط و صفحه ایی از ویندوز که باشید یا احیانا برنامه های مختلفی تحت اجرا باشد و بخواهید از اطلاعات و عکس ها و تمام نوشته ها و مطالب روی صفحه مونیتور عکس بگیرید به این صورت عمل کنید:

می توانید با فشار دکمه Print Screen از کل صفحه عکس بگیرید. عکس گرفته شده در Clip Board ویندوز کپی می شود.
حالا برنامه Paint و یا Adobe Photoshop را باز کنید.
سپس دکمه های Ctrl+V یا Paste را فشار دهید تا عکس گرفته شده Paste شود.
حال برای ذخیره عکس از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید.
ضمنا اگر دکمه alt + print screen را بفشاریم فقط ویندوز و پنجره فعال را می گیرد یعنی آنجا را عکس می گیرد که شما کار می کنید ( یعنی دکمه Alt+Print Screen فقط از پنجره فعال عکس می گیرد).
منبع: میکرو رایانه