روش نصب CD رام يا DVD رام

آموزش تعمیرات کامپیوتر -حتما اكثر دوستان اين كار برايشان بسيار ساده و بي اهميت است ولي من خودم يه روزي بلد نبودم. و براي كساني كه ممكن است ندونن مينويسم. قبل از شروع به نصب DVD رام يا CDرام جديد بايد توجه كنيد كه بهتر است بيشتر از دو رام بر روي كامپيوتر قرار نگيرد يعني اگر شما يك CD رام ويك CDرايتر داشته باشيد و بخواهيد يك DVDرام هم به آنها اضافه كنيد به كامپيوترتان فشار مي آيد و ممكن است Power نتواند برق هر سه را تامين كند پس در اينصورت بهتر است CD رام را خارج كرده و به جاي آن DVD رام را قرار دهيد.

حالا روش نصب كه حتما اكثر دوستان ميدانند:

ابتدا پوشش هاي كناري case كه با دو پيچ به بدنه متصل است را باز كرده و جدا مي كنيم. قسمتي كه CD رام يا DVD رام قرار مي گيرد به صورت ورقه اي جدا شدني است كه با پيچ گوشتي آنرا بر ميداريم ،اگر هم جايگزين CD رام قبلي مي كنيم كه ديگر نيازي به اين كار نيست فقط بايد پيچ هاي CD رام قبلي را باز كرده و كابل هايش را جدا كنيم و آنرا خارج كنيم.
سپس DVD رام را از سمت خارج وارد قسمت مورد نظر كرده و آن را ميزان مي كنيم و پيچ هايش را مي بنديم (4پيچ دارد كه بستن 2تا از آنها هم كفايت مي كند). پشت DVD رام يا CDرام دو تا كابل متصل ميشود. يكي كه پهن است (IBE) و به مادربورد متصل ميشود .مراقب باشيد خارهايش دقيقا در جاي خود قرار بگيرند. كابل ديگر كه باريكتر است (ساتا) به Power وصل ميشود و كار برق رساني را انجام ميدهد.

نكته:
درقسمت پشتDVD رام يك چيپ كوچك مشكي رنگ وجود دارد به نام (Jumper) كه بايد دقت كرد اين چيپ با چيپ CD رام قبلي هر دو بر روي پيش فرض خود نباشند يعني اگر يكي بر روي پيش فرض قرار دارد ديگري را جايش را تغيير دهيم.

منبع: میکرو رایانه