حل مشکل ناهماهنگی در چاپ با چاپگر لیزری

گاهي اوقات وقتي در حال چاپ کردن با چاپگر هاي ليزري هستيم در خروجي يک ناهماهنگي رخ مي دهد و آن هم اينکه برخي از بخش ها با رنگ زياد و جوهر زياد پرينت مي شود و برخي جاها کمرنگ تر است. براي اينکه اين مشکل را حل کنيد آموزش تعمير پرينتر را بايد دنبال کنيد

وقتي اين مشکل رخ مي دهد بدين معني است که کارتريج شما به ميزان اندازه و مساوي در تمام بخش ها جوهر ندارد. اين مشکل بيشتر زماني رخ مي دهد که تونر شما و جوهر هاي داخل آن در حال تمام شدن هست و بايد نسبت به پر کردن جوهر در آن اقدام کنيد. در واقع جايي که بيشتر جوهر جمع شده محتواي چاپي پر رنگ تر و واضح تر است و جاهايي که کمتر است، ميزان جوهر کمتر است.
براي حل اين مشکل کافيست که کارتريج را بيرون بيارويد و به طور افقي بگيريد و به طور افقي هم آن را طوري تکان دهيد که مواد و جوهرها به راحتي بين طول کارتريج تقسيم شود.
بدين صورت در اوقات ضروري مي توانيد ميزان پودر و جوهرهاي مانده را به يک ميزان تقسيم کنيد و چند برگ را پرينت کنيد.
شايد زماني اين مشکل رخ دهد که شما کارتريج را پر از جوهر کرده ايد و اين مورد بايد توسط يک کارشناس خبره مورد بررسي قرار بگيرد.