جایگاه چاپگر

چاپگر از متداولترين دستگاههاي خروجي در کامپيوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده مي شود . کاربران کامپيوتر صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زماني خاصي نيازمند استفاده از چاپگر باشند. چاپگرها داراي انواع متفاوتي مي باشند. چاپگرهاي جوهر افشان،ليزري تک رنگ و ليزري رنگي ، سه گروه عمده از چاپگرهاي موجود مي باشند. هر يک از چاپگرها ( از چاپگرهاي جوهر افشان تا چاپگرهاي ليزري ) داراي طراحي منحصربفرد خود بوده و بمنظور اهداف و کاربردهاي خاصي ، طراحي شده اند .
در زمان انتخاب يک چاپگر ، اکثر متقاضيان علاوه بر در نظر گرفتن قيمت ، به پارامترهاي ديگري نظير سرعت و کيفيت نيز دقت داشته و تصميم آنان برخاسته از توازن بين پارامترهاي فوق ، مي باشد . توليد کنندگان با ارائه چاپگرهاي پيشرفته و تغيير در مدل هاي قبلي خود ، سعي در جلب رضايت مشتريان مي نمايند .چاپگرهاي جوهر افشان با امکان اتصال به دوربين هاي ديجتال ، تحولي بزرگ را در زمينه چاپ تصاوير ايجاد نموده اند. در موارديکه از جوهر و کاغذ مخصوص چاپ تصاوير در چاپگرهاي جوهر افشان استفاده گردد ، تصاوير چاپ شده داراي کيفيت بسيار بالائي خواهند بود.کيفيت چاپ در چاپگرهاي ليزري تک رنگ ، يکي از نکات مهم و برجسته اين نوع از چاپگرها محسوب مي گردد. با توجه به امکانات ارائه شده توسط اين نوع از چاپگرها نظير حافظه وسيني محل استقرار کاغذ ، مي توان از آنان در موارديکه حجم عمليات چاپ بالا باشد،استفاده نمود. از چاپگرهاي ليزري رنگي مي توان بمنظور چاپ متن و تصاوير با کيفيت و سرعت مناسب ، استفاده نمود. بموازات کاهش قيمت چاپگرهاي ليزري رنگي ، تعداد بيشتري از کاربران تمايل به استفاده و بکارگيري اين نوع چاپگرها را پيدا نموده اند .  اين نکات مي تواند کمک به آموزش تعميرات پرينتر بکند.